Reuma

Filgotinib is een selectieve JAK1-remmer, mogelijk best-in-class

Op grond van resultaten van onze Fase 2 studies denken wij dat filgotinib een veelbelovend kandidaatmedicijn is voor de behandeling van reuma, de ziekte van Crohn, en mogelijk ook andere ontstekingsziekten. We hebben met Gilead een exclusieve samenwerkingsovereenkomst gesloten om filgotinib voor meerdere ziekten te ontwikkelen en te commercialiseren. Volgens de voorwaarden van deze overeenkomst is Gilead primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het verkrijgen van de officiële goedkeuring voor het in licentie gegeven product. Wij worden geacht op verzoek van Gilead redelijke inspanningen te leveren om Gilead bij bepaalde ontwikkelactiviteiten bij te staan. Gilead is in 2016 Fase 3 programma’s gestart voor reuma en de ziekte van Crohn, en een Fase 2b/3 programma in CU.