Vertrekvergoedingen

Contractuele bepalingen omtrent vertrekvergoedingen voor directiecomitéleden van Galapagos NV

De contracten tussen Galapagos NV (of haar desbetreffende dochtervennootschap) en de CEO en andere leden van het directiecomité voorzien niet in vertrekvergoedingen. Zij bevatten wel opzeggingsperiodes waarvan er geen enkele meer dan 6 maand bedraagt. Galapagos is evenwel verbintenissen aangegaan tegenover de CEO en de andere leden van het directiecomité, waarbij in het geval dat hun contract met de groep zou worden beëindigd als gevolg van een wijziging in de controle van Galapagos, ze recht zouden hebben op een vertrekvergoeding van 12 maand basissalaris voor de CEO en 9 maand basissalaris voor de andere leden van het directiecomité.