13. Materiële vaste activa

13. Materiële vaste activa

(in duizenden €)

Terreinen en gebouwen-
verbeteringen

Installaties & uitrustingen

Meubilair en rollend materieel

Overige vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2015

8.286

28.820

2.594

321

40.021

Toevoegingen

2.158

2.250

285

1.407

6.100

Verkopen en buitengebruikstellingen

(6.395)

(5.041)

(188)

(11)

(11.635)

Overdrachten

540

3

(543)

Omrekeningsverschillen

19

1

(1)

20

Op 31 december 2015

4.049

26.588

2.695

1.174

34.506

Toevoegingen

296

3.325

210

627

4.458

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.315)

(105)

(0)

(1.420)

Overdrachten

67

1.064

167

(1.299)

(1)

Omrekeningsverschillen

70

6

4

81

Op 31 december 2016

4.412

29.733

2.973

505

37.624

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2015

7.984

19.790

2.046

110

29.930

Afschrijvingen

164

1.873

272

63

2.372

Verkopen en buitengebruikstellingen

(6.395)

(4.996)

(188)

(7)

(11.587)

Verkoop van de service divisie

 

44

 

(44)

Overdrachten

8

 

 

8

Op 31 december 2015

1.753

16.718

2.130

122

20.724

Afschrijvingen

272

2.752

243

55

3.322

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.315)

(100)

(1.415)

Overdrachten

67

(93)

26

Omrekeningsverschillen

29

5

 

34

Op 31 december 2016

2.025

18.252

2.184

203

22.663

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2015

2.296

9.870

565

1.051

13.782

Op 31 december 2016

2.387

11.481

789

302

14.961

De materiële vaste activa stegen van €13,8 miljoen op 31 december 2015 tot €15,0 miljoen op 31 december 2016. Deze toename was voornamelijk het gevolg van nieuwe investeringen voor €4,5 miljoen, deels gecompenseerd door afschrijvingen van €3,3 miljoen. De verkopen en buitengebruikstellingen in 2015 waren gerelateerd aan de verhuis naar nieuwe gebouwen in Frankrijk en Nederland.

Er zijn geen materiële vaste activa in pand gegeven. Ook zijn er geen beperkingen op het gebruik van de materiële vaste activa.