21. Omrekeningsverschillen

21. Omrekeningsverschillen

(in duizenden €)

2016

2015

Op 1 januari

(467)

(1.157)

Omrekeningsverschillen, ontstaan uit omrekening buitenlandse activiteiten

(623)

690

Omrekeningsverschillen op 31 december

(1.090)

(467)

De omrekeningsverschillen stegen van een negatief saldo van €0,5 miljoen per eind december 2015 naar een negatief saldo van €1,1 miljoen per eind december 2016. Dit is voornamelijk te wijten aan de wijziging van de wisselkoersen van het Britse pond en de U.S. dollar.