32. Geconsolіdeerde vennootschappen op datum van 31 december 2016

32. Geconsolideerde vennootschappen op 31 december 2016

Naam van de dochteronderneming

Land

% Stemrecht Galapagos NV (rechtstreeks of onrechtstreeks via dochter­ondernemingen)

Wijziging in % stemrecht t.o.v. vorige periode (2016 vs 2015)

BioFocus DPI AG

Zwitserland

100%

 

BioFocus DPI LLC

Verenigde Staten

0%

(100%)

BioFocus, Inc.

Verenigde Staten

100%

 

Discovery Partners International GmbH

Duitsland

100%

 

Galapagos B.V.

Nederland

100%

 

Galapagos NV

België

Moederbedrijf

 

Fidelta d.o.o.

Kroatië

100%

 

Galapagos SASU

Frankrijk

100%

 

Inpharmatica Ltd.

Verenigd Koninkrijk

100%

 

Xenometrix, Inc.

Verenigde Staten

100%

 

BioFocus DPI LLC werd vrijwillig ontbonden in 2016.

Er zijn geen significante beperkingen op het vermogen van de groep om toegang te hebben tot of het gebruik van activa of te voldoen aan de verplichtingen van één van de dochterondernemingen van de groep.