17. Handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

17. Handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

 

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Handelsvorderingen

6.629

1.494

Vooruitbetalingen

21

11

Overige vorderingen

3.078

2.426

Handels- en overige vorderingen

9.728

3.931

Verworven opbrengsten

3.617

2.976

Over te dragen kosten

3.621

2.536

Overige vlottende activa

7.239

5.512

Totaal handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

16.966

9.443

De boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen benadert hun reële waarde. Overige vlottende activa omvatten voornamelijk verworven opbrengsten uit subsidieprojecten en over te dragen kosten.

Per 31 december 2016 hadden we geen voorziening voor dubieuze debiteuren.