Atopische dermatitis

Onze programma’s voor atopische dermatitis

Atopische dermatitis (AtD), ook wel atopisch eczeem genoemd, is een chronische jeukende ontsteking van de huid die meestal in de vroege kindertijd ontstaat en vaak tot op volwassen leeftijd aanhoudt. AtD kan echter ook op volwassen leeftijd ontstaan. Volgens GlobalData kan de omzet uit AtD-therapieën op de zeven grootste zorgmarkten in 2016 oplopen tot $4 miljard. Op deze markten is bij 35 miljoen patiënten de diagnose gesteld en worden 10 miljoen patiënten behandeld. De voornaamste kenmerken van AtD zijn aantasting van de huidbarrière en dysfunctie van het immuunsysteem, gepaard gaand met droge huid en ernstige pruritus (jeuk) die samenhangt met overgevoeligheid van de huid voor diverse omgevingsinvloeden. De pruritus kan leiden tot slaapgebrek, angst, depressie en beperking van het sociale leven, en wordt daarom beschouwd als de meest urgente therapeutische behoefte bij AtD. Generieke geneesmiddelen vormen de erkende behandelingsstandaard en omvatten de immunomodulatoren cyclosporine en mycofenolaatmofetil, alsmede plaatselijk toegediende geneesmiddelen. Er zijn op dit moment ziektemodificerende biologicals in ontwikkeling.

MOR106 is een humaan monoklonaal antilichaam bedoeld om selectief aan te grijpen op IL-17C. IL-17C is een door ons ontdekt target dat aantoonbaar verschilt van andere leden van de IL-17-cytokinefamilie en een belangrijke en pro-inflammatoire rol speelt bij bepaalde huidaandoeningen. MOR106 is een krachtige remmer van de binding van IL-17C aan de receptor en remt daarmee de biologische activiteit van IL-17C.

MOR106 komt voort uit een strategische alliantie voor de ontdekking en gezamenlijke ontwikkeling tussen Galapagos en MorphoSys, waarbij beide ondernemingen hun eigen technologieën en expertise bijdragen.

Op dit moment evalueren we MOR106 in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde Fase 1 studie ter evaluatie van de veiligheid en verdraagbaarheid. Wat secundaire eindpunten betreft, richt de studie zich op de farmacokinetiek en mogelijke immunogeniciteit van MOR106.

Het eerste deel van de studie is uitgevoerd in één centrum met 56 gezonde vrijwilligers, waarbij via intraveneuze infusie toegediende, enkelvoudige oplopende doses werden geëvalueerd door vergelijking met een placebo. MOR106 vertoonde in deze lopende studie gunstige veiligheids- en FK-resultaten bij toediening aan gezonde vrijwilligers. Daarna is een onderzoek gestart van meerdere oplopende doses in vergelijking met placebo bij circa 24 patiënten met matige tot ernstige AtD in een aantal Europese centra. De resultaten van de volledige studie, met inbegrip van het deel met patiënten en de overige resultaten van het deel met gezonde vrijwilligers, worden in de tweede helft van 2017 verwacht.

In juni 2016 hebben we een tweede kandidaatmedicijnGLPG2534 – genomineerd, met een vooralsnog niet publiek gemaakt, tegen AtD gericht werkingsmechanisme dat verschilt van de target van MOR106. Dit kandidaatmedicijn is volledig eigendom van Galapagos en is naar verwachting in 2017 gereed voor Fase 1 studies.