26. Verplichtingen onder operationele lease

26. Verplichtingen onder operationele lease

Wij hebben huurcontracten voor kantoren en laboratoria, die kwalificeren als operationele lease, als volgt:

Minimale betalingen onder huurcontracten, opgenomen in de resultatenrekening

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Totaal minimum betalingen onder operationele lease

4.302

4.020

Met betrekking tot uitstaande verplichtingen voor toekomstige minimale leasebetalingen van operationele leasings, verwijzen we naar de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zoals beschreven in toelichting 27 hieronder.