34. Vergoedingen aan de Commissaris

34. Vergoedingen aan de commissaris

De erelonen van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris op het niveau van de groep waarvan Galapagos NV aan het hoofd staat, bedroeg €475,0 duizend in 2016 (2015: €235,0 duizend). De erelonen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissaris, in het bijzonder andere controleopdrachten die voornamelijk betrekking hadden tot de uitvoering van de audit of nazicht van de jaarrekening van de groep, bedroeg €186,0 duizend in 2016 (2015: €538,4 duizend), waarvan €6,2 duizend wettelijke opdrachten omvatte (2015: €33,0 duizend). De erelonen van personen die met de commissaris verbonden zijn, voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep, bedroeg €40,0 duizend in 2016 (2015: €45,0 duizend). Het auditcomité en de raad van bestuur zijn van mening dat deze ad hoc activiteiten de onafhankelijkheid van de commissaris in het uitoefenen van zijn statutaire verplichtingen niet beïnvloeden. De bovengenoemde bijkomende erelonen werden voorafgaandelijk volledig door het auditcomité goedgekeurd, overeenkomstig artikel 133 §6 van het Wetboek van vennootschappen.