15. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

15. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

De onderstaande tabel illustreert de vorderingen met betrekking tot de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, opgenomen in de balans per 31 december 2016 en 2015:

 

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

54.188

49.384

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

10.154

9.161

Totaal vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

64.342

58.545

De totale vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling stegen met €5,8 miljoen ten opzichte van 31 december 2015. Deze stijging wordt verklaard door nieuwe R&D steunmaatregelen in 2016 voor €15,3 miljoen (€9,5 miljoen gerelateerd aan Franse R&D steunmaatregelen en €5,8 miljoen aan Belgische R&D steunmaatregelen), verminderd met de ontvangen betalingen met betrekking tot de Franse R&D steunmaatregelen voor een totaal bedrag van €8,7 miljoen en de Belgische R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €0,8 miljoen. De vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op toekomstige terugbetalingen als gevolg van R&D steunmaatregelen met betrekking tot onderzoekskosten in Frankrijk en België. Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden verdisconteerd over de periode tot de vervaldatum.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerde informatie over de looptijd van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gerapporteerd in de balans per 31 december 2016.

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2016

 

 

Vervaldatum

 

(in duizenden €)

2018

2019

2020

2021

2022–2026

Totaal

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

8.214

8.621

9.168

 

 

26.003

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

8.214

8.621

9.168

 

 

26.003

 

 

 

 

 

 

 

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

2.074

2.966

3.831

4.188

15.235

28.294

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

2.074

2.966

3.831

4.188

15.126

28.185

 

 

 

 

 

 

 

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

10.288

11.587

12.999

4.188

15.235

54.297

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

10.288

11.587

12.999

4.188

15.126

54.188