16. Geldmiddelen in pand gegeven

16. Geldmiddelen in pand gegeven

 

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.098

1.046

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.570

6.857

Totaal geldmiddelen in pand gegeven

7.668

7.903

De in pand gegeven geldmiddelen op 31 december 2015 bedroegen €7,9 miljoen, en namen af tot €7,7 miljoen op 31 december 2016. Deze afname was te wijten aan de betaling van een claim aan Charles River vanuit de rekening in pand gegeven geldmiddelen voor €0,3 miljoen, welke licht gecompenseerd werd door een kleine toename in de langlopende geldmiddelen in pand gegeven van €0,1 miljoen. Dit behelst een verhoging van de bankgarantie voor de huur van bijkomende kantoren voor de Belgische vestiging.

De in pand gegeven geldmiddelen bestaan per 31 december 2016 uit €0,4 miljoen en €0,7 miljoen bankgaranties voor de huur van vastgoed respectievelijk in België en in Nederland, en uit een geblokkeerde rekening van €6,6 miljoen met een deel van de opbrengst van de verkoop van de service divisie in 2014. De bedragen op deze geblokkeerde rekening zullen worden vrijgegeven na definitief akkoord tussen de partijen.