Comités

Comités

Directiecomité

Samenstelling van het directiecomité van Galapagos NV

Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos (photo)

Onno van de Stolpe richtte onze vennootschap op in 1999 en is vanaf 1999 tot heden actief als onze Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur. Van 1998 tot 1999 was hij Managing Director of Genomics bij IntroGene B.V. (later Crucell N.V., dat in 2011 werd overgenomen door Johnson & Johnson Services, Inc.). Voordat hij in 1998 bij IntroGene actief werd, was hij gedelegeerd bestuurder van Molecular Probes Europe B.V. Hij richtte er de Europese hoofdzetel op nadat hij eerder bij Molecular Probes, Inc. in de Verenigde Staten werkzaam was. Voordien werkte hij voor The Netherlands Foreign Investment Agency in Californië, waar hij verantwoordelijk was voor de recrutering van bedrijven actief in de biotechnologie- en medische apparatensector om zich in Nederland te vestigen. Dhr. Van de Stolpe startte zijn carrière als Manager of Business Development bij MOGEN International N.V. in Leiden. Hij behaalde een MSc diploma aan Wageningen University.

Bart Filius, CFO van Galapagos (photo)

Bart Filius, MBA is sinds december 2014 actief als onze Chief Financial Officer. Daarvoor heeft Dhr. Filius meer dan 13 jaar bij Sanofi SA gewerkt, waar hij gedurende de laatste drie jaar Chief Financial Officer van Sanofi Europe was. Eerder bij Sanofi was hij de Country Manager en Chief Financial Officer van Sanofi in Nederland. Daarvoor was hij Vice President for Mergers & Acquisitions, gedurende welke periode hij de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen leidde en voltooide. Voordat hij bij Sanofi werkte, was hij strategisch consultant bij Arthur D. Little. Dhr. Filius behaalde een MBA diploma aan INSEAD en een bachelor diploma in bedrijfseconomie aan Nyenrode Business Universiteit.

Dr Piet Wigerinck, CSO van Galapagos (photo)

Piet Wigerinck, Ph.D. is sinds april 2008 actief bij Galapagos en werkte voordien bij Tibotec-Virco Comm. VA (een dochtervennootschap van Johnson & Johnson Services, Inc.) waar hij Vice President, Drug Discovery, Early Development and CM&C en lid van het managementcomité was. Hij startte zijn professionele carrière bij de Janssen Research Foundation in 1992 als medicinaal chemicus. Vervolgens trad hij in dienst bij Tibotec Group NV in 1998, waar, onder zijn leiding, TMC114 (PrezistaTM) en TMC435 (OlysioTM) geselecteerd en verder ontwikkeld werden in klinische studies. Dr. Wigerinck speelde een cruciale rol bij de uitbreiding van Tibotecs activiteiten naar nieuwe ziektes zoals Hepatitis C en begeleidde verschillende middelen tot in Fase 1 en Fase 2 klinische studies. Hij brengt meer dan 25 jaar ervaring in onderzoek en ontwikkeling bij zowel grote farmaceutische bedrijven als biotechnologiebedrijven mee naar Galapagos. Dr. Wigerinck behaalde een Ph.D. diploma aan de K.U. Leuven en is uitvinder in meer dan 25 patentaanvragen.

Dr Andre Hoekema, Senior Vice President Corporate Development (photo)

Andre Hoekema, Ph.D. is verantwoordelijk voor fusies en overnames, licenties en intellectuele eigendom bij Galapagos. Hij heeft sinds 2006 de leiding over de ontwikkeling van onze strategie inzake farmaceutische allianties en is de architect van onze samenwerking met AbbVie voor CF. Dr. Hoekema kwam in maart 2005 naar Galapagos van Invitrogen Corporation, waar hij Managing Director of Corporate Development Europe was en de licentie- en M&A-activiteiten voor Invitrogen Europe leidde. Hij brengt 30 jaar aan ervaring met zich mee van posities bij Molecular Probes Europe B.V. (Managing Director van de Europese vestiging), Crucell N.V. (Director of Business Development and Intellectual Property), Koninklijke DSM NV, MOGEN International N.V. (research en project management), en Genentech, Inc. (postdoctoraal onderzoeker). Dr. Hoekema studeerde Chemie en behaalde een Ph.D. diploma aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn doctoraal onderzoek vond hij het binaire vectorsysteem voor de genetische manipulatie van planten uit, dat hij in 1983 in Nature publiceerde. Dit is sindsdien de wereldwijde standaard op het gebied van landbouwkundige biotech geworden. Hij is auteur van meer dan 30 peer-reviewed wetenschappelijke papers en is uitvinder van meer dan 20 reeksen patentaanvragen, die tot 15 toegekende patenten in de Verenigde Staten hebben geleid. Dr. Hoekema is momenteel lid van de raad van toezicht van Mimetas B.V. en was in het verleden lid van de raad van toezicht van VitalNext B.V.

Walid Abi-Saab, MD is in maart 2017 begonnen als CMO van Galapagos. Dr. Abi-Saab heeft de leiding over de algemene medische strategie van Galapagos en is verantwoordelijk voor de laatste fases van klinische ontwikkeling, medical and regulatory affairs en productveiligheid. Hiervoor werkte Dr. Abi-Saab bij Shire Pharmaceuticals, waar hij verschillende leidinggevende functies in klinische ontwikkeling vervulde, meest recent als Group Vice President, Global Clinical Development - Therapeutic Area Head, Gastro-intestinal, Endocrinology & Metabolism. Daarvoor leidde hij diverse klinische ontwikkelingsactiviteiten bij Novartis, Abbott Laboratories en Pfizer in verschillende therapeutische gebieden. Onder zijn leiding zijn meer dan 30 moleculen in klinische ontwikkeling gebracht, wat heeft geleid tot meerdere goedgekeurde medicijnen in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada. Voorafgaand aan zijn functies in de farmaceutische industrie, was Dr. Abi-Saab Assistant Professor of Psychiatry and Neurosurgery aan de Yale University Medical School. Daar was hij hoofd van het onderzoek naar schizofrenie binnen de Clinical Neuroscience Research Unit en het Neurosurgery Epilepsy Microdialysis Research Program. Dr. Abi-Saab haalde zijn diploma geneeskunde aan de Université Saint Joseph in Beiroet, Libanon.

Over het directiecomité van Galapagos NV

Tot de taken van het directiecomité behoren de volgende onderwerpen: het onderzoeken, identificeren en ontwikkelen van strategische mogelijkheden en voorstellen die kunnen bijdragen tot onze ontwikkeling in het algemeen, het opstellen en ontwikkelen van beleidslijnen die ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad van bestuur, het leiden van de groep via, onder andere, de uitvoering van beleidsrichtlijnen, het toezicht op de bedrijfsresultaten in vergelijking met de strategische doelstellingen, de plannen en de budgetten, en het ondersteunen van de CEO bij het dagelijks bestuur van Galapagos.

Op 31 december 2016, bestond het directiecomité uit vier leden: Dhr. Van de Stolpe (CEO en gedelegeerd bestuurder), Dhr. Bart Filius (CFO), Dr. Piet Wigerinck (CSO) en Dr. Andre Hoekema (Senior Vice President, Corporate Development).

Op 17 januari 2017 hebben we de benoeming aangekondigd van Dr. Walid Abi-Saab als Chief Medical Officer en als lid van het directiecomité, vanaf 1 maart 2017.

Het directiecomité komt regelmatig, en in principe eens per maand, samen.

Auditcomité

De taak van het auditcomité bestaat in het opvolgen van financiële rapportering en het verifiëren van financiële data, het waarborgen van de integriteit van de financiële verslaglegging, het opvolgen van interne controlemechanismen, het evalueren en verifiëren van systemen van risicobeheer, het opvolgen van interne en externe auditactiviteiten, het nazicht, de monitoring en de beoordeling van de onafhankelijkheid en de prestaties van de commissaris en de raad van bestuur in kennis stellen van het resultaat van de wettelijke controle.

Het auditcomité bestond op het einde van 2016 uit de volgende drie bestuurders: Dr. Cautreels (voorzitter), Dr. Van Barlingen en Dhr. Rowe. Alle leden van het auditcomité zijn niet-uitvoerende bestuurders, en de meerderheid is onafhankelijk in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter is een onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder. Alle leden van het auditcomité hebben een uitgebreide expertise in de sector van de levenswetenschappen. De voorzitter heeft een uitgebreide expertise in financiële aangelegenheden (met inbegrip van algemene boekhouding en financiële rapportering) en aangelegenheden van audit, interne controle en risicobeheersing. De andere leden hebben eveneens aanzienlijke ervaring in deze materies.

In 2016 werden zeven vergaderingen gehouden door het auditcomité waarin aangelegenheden werden behandeld als nazicht van audit, risico management, toezicht op financiële verslaggeving, de implementatie van interne en externe controlesystemen die voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley regelgeving en de impact van de Belgische en Europese hervorming van de auditregelgeving. Het auditcomité treedt op als collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad (aanwezig of vertegenwoordigd) bij vergaderingen van het auditcomité tijdens het jaar 2016 bedroeg 90%. Bepaalde vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de commissaris.

Benoemings- en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft een dubbele taak: enerzijds het geven van aanbevelingen aan de raad van bestuur m.b.t. het verloningsbeleid van Galapagos en de vergoeding van bestuurders en leden van het directiecomité, anderzijds het selecteren van de juiste kandidaten en het formuleren van aanbevelingen aan de raad van bestuur i.v.m. de benoeming van bestuurders en leden van het directiecomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité bestond op het einde van 2016 uit de volgende drie niet-uitvoerende bestuurders: Dr. Parekh (voorzitter), Dr. Cautreels en Mw. Bosley; de meerderheid van hen is onafhankelijk bestuurder. Het comité heeft de nodige expertise op het gebied van remuneratiebeleid.

Het benoemings- en remuneratiecomité komt minstens twee keer per jaar samen. In 2016 heeft het benoemings- en remuneratiecomité twee vergaderingen gehouden, inzake materies zoals de toekenning van warrants en bonussen, de benoeming van onze Chief Medical Officer en salarisverhogingen. Het benoemings- en remuneratiecomité treedt op als een collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad (aanwezig of vertegenwoordigd) bij vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité tijdens het jaar 2016 bedroeg 100%. De CEO nam deel aan de vergaderingen van dit comité wanneer de remuneratie van de andere leden van het directiecomité werd behandeld.

Samenstelling van de comités binnen de raad van bestuur van Galapagos NV (met uitzondering van het directiecomité)

 

Auditcomité

Benoemings- en remuneratiecomité

geeft aan dat de bestuurder lid is van het comité

*

geeft aan dat de bestuurder voorzitter is van het comité

1

geeft aan dat de bestuurder een onafhankelijke bestuurder is in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Onno van de Stolpe

 

 

Raj Parekh

 

*

Harrold van Barlingen

 

Werner Cautreels1

*

Howard Rowe1

 

Katrine Bosley1

 

Christine Mummery1

 

 

Mary Kerr1