8. Reële waarde aanpassing van akkoord over intekening op aandelen

8. Reële waarde aanpassing van akkoord over intekening op aandelen

Op 16 december 2015 tekenden Gilead Sciences, Inc. en Galapagos NV een globaal samenwerkingsakkoord over de ontwikkeling en commercialisering van filgotinib. In het kader van deze overeenkomst verbond Gilead zich tot een upfront betaling van $725 miljoen, bestaande uit een licentievergoeding van $300 miljoen en een onderschrijving van het kapitaal van Galapagos NV voor $425 miljoen, door intekening op nieuwe aandelen aan een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftepremie. Deze overeenkomst werd effectief voltooid en trad in voege op 19 januari 2016, de volledige betaling werd uitgevoerd.

Als gevolg van deze overeenkomst erkenden wij een uitgestelde opbrengst en een overeenkomstig vlottend afgeleid financieel actief van €39 miljoen bij ondertekening van de overeenkomst met Gilead over de inschrijving op de aandelen (de “share subscription agreement”), zoals vereist door IAS 39. Dit financieel actief toonde aanvankelijk de uitgiftepremie die Gilead ging betalen, bovenop de slotkoers van het Galapagos aandeel op de dag van de ondertekening van de share subscription agreement. Volgens IAS 39 moet de reële waarde van het financieel instrument herberekend worden zowel op jaareinde als bij de invoegetreding van de share subscription agreement op 19 januari 2016, op de vervaldag van het financieel actief. Wijzigingen in de reële waarde van het financieel instrument worden in de resultatenrekening opgenomen.

De afname van de reële waarde van het financieel instrument, te wijten aan de stijging van de koers van het Galapagos aandeel in de periode tussen het ondertekenen van de share subscription agreement en 31 december 2015, resulteerde in 2015 in een negatieve, non-cash reële waarde kost van €30,6 miljoen, zonder effect op de kaspositie. Vervolgens leidde de toename van de reële waarde van het financieel actief, te wijten aan de daling van de koers van het Galapagos aandeel in de periode tussen 1 en 19 januari 2016, tot een positieve, non-cash opbrengst in 2016 van €57,5 miljoen, wederom zonder effect op de kaspositie.

De waarde van het financieel actief bedroeg op de vervaldag van 19 januari 2016 €65,9 miljoen, en toonde de uitgiftepremie die Gilead betaalde bovenop de slotkoers van ons aandeel op de dag van de kapitaalverhoging. Dit bedrag bestond uit (1) de aanvankelijke berekening op de dag van de ondertekening van de share subscription agreement voor een bedrag van €39 miljoen, geboekt als uitgestelde opbrengst, en (2) de daaropvolgende herberekeningen van het financieel actief, opgenomen als financieel resultaat onder IAS 39: €30,6 miljoen negatieve reële waarde aanpassing in het jaar 2015 en €57,5 miljoen positieve reële waarde aanpassing in het jaar 2016, voor een totale positieve reële waarde aanpassing van €26,8 miljoen. Dit financieel actief verviel op de datum van inwerkingtreding van de share subscription agreement en werd afgeboekt ten opzichte van de rekening uitgiftepremies.