19. Aandelenkapitaal

19. Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van Galapagos NV, zoals opgenomen in de statuten, reconciliërend met het ‘aandelenkapitaal’ op de balans, bestaat uit het volgende:

(in duizenden €)

2016

2015

Op 1 januari

185.399

157.274

Kapitaalverhoging

38.798

47.485

Kosten van kapitaalverhogingen

(269)

(19.360)

Aandelenkapitaal op 31 december

223.928

185.399

 

 

 

Aandelenkapitaal

250.187

211.389

Kosten van kapitaalverhogingen (gecumuleerd)

(26.259)

(25.990)

Aandelenkapitaal op 31 december

223.928

185.399

Kosten van kapitaalverhogingen worden, conform IAS 32 Voorstelling van financiële instrumenten, geboekt in mindering van de opbrengsten van de kapitaalverhogingen.

Historische evolutie van het aandelenkapitaal

De evolutie van het aandelenkapitaal van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 is als volgt:

Datum

Kapitaal-
verhoging nieuwe aandelen (in duizenden €)

Kapitaal-
verhoging warrants (in duizenden €)

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden aandelen)

Totaal aantal aandelen na transactie (in duizenden aandelen)

Totaal aandelenkapitaal (in duizenden €)

1 januari 2015

 

 

 

30.299

163.904

26 maart 2015

 

3.092

572

 

 

19 mei 2015

40.751

 

7.532

 

 

19 juni 2015

 

2.659

491

 

 

25 september 2015

 

640

118

 

 

4 december 2015

 

344

64

 

 

31 december 2015

 

 

 

39.076

211.389

 

 

 

 

 

 

1 januari 2016

 

 

 

39.076

211.389

19 januari 2016

36.575

 

6.761

 

 

1 april 2016

 

668

132

 

 

19 mei 2016

 

762

141

 

 

19 september 2016

 

326

60

 

 

28 november 2016

 

467

86

 

 

31 december 2016

 

 

 

46.256

250.187

Op 1 januari 2015 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €163.904,1 duizend, vertegenwoordigd door 30.299.129 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Op 26 maart 2015 werden warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,18 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €5.819 duizend en de uitgifte van 571.548 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €21,26.

Op 19 mei 2015 heeft Galapagos een wereldwijde uitgifte afgerond van 7.532.499 gewone aandelen, een gelijktijdige openbare aanbieding in de Verenigde Staten en een private plaatsing in Europa en landen buiten de Verenigde Staten en Canada. De vennootschap bood 5.746.000 gewone aandelen aan via een openbare aanbieding in de Verenigde Staten in de vorm van American Depositary Shares, of ADSs, voor een prijs van $42,05 per ADS, exclusief underwriting korting. De ADSs worden vertegenwoordigd door American Depositary Receipts, of ADRs, en elke ADS geeft recht op één gewoon aandeel. De ADSs zijn op de NASDAQ Global Select markt genoteerd onder hetzelfde symbool “GLPG”. Galapagos bood 1.786.499 gewone aandelen aan via een private plaatsing in Europa en landen buiten de Verenigde Staten en Canada voor een prijs van €37,00 per aandeel, exclusief underwriting korting.

Galapagos ontving €278,7 miljoen aan bruto opbrengsten van de wereldwijde uitgifte, verminderd met €19,4 miljoen aan underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod, waarvan €19,3 miljoen betaald is per 31 december 2015 en €0,1 miljoen betaald werd in 2016. De totale netto cash opbrengsten van de wereldwijde uitgifte na uitstaande betalingen bedroegen €259,3 miljoen.

Op 19 juni 2015, werden warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €8,94 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €4.395 duizend en de uitgifte van 491.406 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €46,73.

Op 25 september 2015 werden warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,13 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €1.198 duizend en de uitgifte van 118.260 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €44,75.

Op 4 december 2015 werden warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €9,30 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €590,8 duizend en de uitgifte van 63.500 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €44,78.

Op 31 december 2015 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €211.388,9 duizend, vertegenwoordigd door 39.076.342 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Op 19 januari 2016 investeerde Gilead $425 miljoen in het kapitaal van Galapagos NV door inschrijving op 6.760.701 nieuwe aandelen aan een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftepremie. Galapagos ontving €392,1 miljoen bruto opbrengsten, verminderd met €0,26 miljoen kosten, welke volledig betaald waren per 31 december 2016. De totale netto cash opbrengsten van de inschrijving door Gilead bedroeg €391,9 miljoen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €48,26.

Op 1 april 2016 werden warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,70 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €1.409,3 duizend en de uitgifte van 131.695 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €36,64.

Op 19 mei 2016 werden warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,49 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €1.476,4 duizend en de uitgifte van 140.770 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €45,41.

Op 19 september 2016 werden warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,00 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €603,3 duizend en de uitgifte van 60.320 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €58,62.

Op 28 november 2016 werden warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €8,94 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €771,3 duizend en de uitgifte van 86.250 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €55,73.

Op 31 december 2016 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €250.187 duizend, vertegenwoordigd door 46.256.078 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Alle bovenstaande aandelenuitgiften gebeurden door inbreng in geld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen in 2016 en 2015:

(In duizenden €, uitgezonderd aantal aandelen)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Op 1 januari 2015

30.299.129

157.274

114.182

271.456

 

 

 

 

 

26 maart 2015: uitoefening warrants

571.548

3.092

2.727

5.819

 

 

 

 

 

19 mei 2015: wereldwijde uitgifte

 

 

 

 

Gewone aandelen (volledig betaald)

1.786.499

9.665

56.436

66.100

ADSs (volledig betaald)

5.746.000

31.086

181.516

212.602

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(19.360)

 

(19.360)

Totaal wereldwijde uitgifte

7.532.499

21.391

237.952

259.343

 

 

 

 

 

19 juni 2015: uitoefening warrants

491.406

2.659

1.737

4.395

 

 

 

 

 

25 september 2015: uitoefening warrants

118.260

640

558

1.198

 

 

 

 

 

4 december 2015: uitoefening warrants

63.500

344

247

591

 

 

 

 

 

Op 31 december 2015

39.076.342

185.399

357.402

542.801

(In duizenden €, uitgezonderd aantal aandelen)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Op 1 januari 2016

39.076.342

185.399

357.402

542.801

 

 

 

 

 

19 januari 2016: intekening op aandelen door Gilead

 

 

 

 

Gewone aandelen (volledig betaald)

6.760.701

36.575

355.546

392.121

Afboeking van financieel actief mbt de share subscription agreement

 

 

(65.850)

(65.850)

Kosten mbt de kapitaalverhoging (volledig betaald)

 

(269)

 

(269)

Totale kapitaalverhoging door Gilead

6.760.701

36.306

289.696

326.002

 

 

 

 

 

1 april 2016: uitoefening van warrants

131.695

668

741

1.409

 

 

 

 

 

19 mei 2016: uitoefening van warrants

140.770

762

715

1.476

 

 

 

 

 

19 september 2016: uitoefening van warrants

60.320

326

277

603

 

 

 

 

 

28 november 2016: uitoefening van warrants

86.250

467

305

772

 

 

 

 

 

Op 31 december 2016

46.256.078

223.928

649.135

873.063

Overige informatie

 

Gewone aandelen

Totaal

Boekhoudkundige fractiewaarde van de aandelen (€)

5,41

5,41

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze vernieuwde machtiging verleend door de buitengewone aandeelhoudersvergadering, zijnde 3 juni 2016, het aandelenkapitaal van Galapagos NV te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal door inbrengen in natura of in speciën, met beperking of opheffing van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. Voornoemde machtiging kan hernieuwd worden. De raad van bestuur is op dit ogenblik niet gemachtigd om het aandelenkapitaal te verhogen na bekendmaking door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname bod op de aandelen van Galapagos NV.

Het toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders per 26 april 2016 bedroeg €49.727,5 duizend. Per 31 december 2016 was €3.431,2 duizend van het toegestaan kapitaal gebruikt, zodat een bedrag van €46.295,2 duizend beschikbaar bleef onder het toegestaan kapitaal.