11. Resultaat per aandeel

11. Resultaat per aandeel

Gewoon resultaat per aandeel wordt berekend door het netto resultaat, toewijsbaar aan de aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen in de loop van het boekjaar. Verwaterd resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen ( verwaterd), waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitstaande warrants, waarvoor onze gemiddelde aandelenkoers van het jaar hoger was dan de uitoefenprijs.

Winst/verlies per aandeel

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

 

2016

2015

Resultaat ten behoeve van gewone winst/verlies (–) per aandeel (duizenden €)

54.012

(118.410)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de gewone winst/verlies per aandeel

45.696

35.700

 

 

 

Gewone winst/verlies (–) per aandeel (€)

1,18

(3,32)

 

 

 

Resultaat ten behoeve van verwaterde winst/verlies (–) per aandeel (duizenden €)

54.012

(118.410)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de verwaterde winst/verlies per aandeel

45.696

35.700

Potentiële gewone aandelen die tot verwatering kunnen leiden

1.612

-

 

 

 

Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel (€)

1,14

(3,32)

Omdat wij een netto verlies rapporteerden in 2015, is het effect van de uitstaande warrants (toelichting 30) niet-verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus geen verschil tussen het gewoon en het verwaterd verlies per aandeel in 2015.

Gewone winst per aandeel van €1,18 en verwaterde winst per aandeel van €1,14 in 2016 komen voort uit een netto winst in 2016 die in grote mate afhankelijk was van de non-cash opbrengst uit de reële waarde aanpassing van de share subscription agreement met Gilead ten belope van €57,5 miljoen.