14. Overige langlopende activa

14. Overige langlopende activa

Op 15 juli 2016 investeerden we €2,75 miljoen in Pharnext, een Frans biofarmaceutisch bedrijf met vergevorderde klinische studies dat nieuwe therapieën ontwikkelt voor ernstige wees- en andere veel voorkomende neurologische ziektes, genoteerd op Euronext. Galapagos heeft geen beperkingen op de verkoop van dit eigenvermogensinstrument en het actief werd niet in pand gegeven voor een verplichting van Galapagos. Deze investering werd geclassifieerd als een ‘beschikbaar voor verkoop’ eigenvermogensinstrument, dat valt in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op de slotkoers van de PXT effecten op Euronext op elke rapporteringsdatum.

Wijzigingen in de reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop worden onmiddellijk in het eigen vermogen geboekt, in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

Per 31 december 2016 bestonden de overige langlopende activa voornamelijk uit een eigenvermogensinstrument beschikbaar voor verkoop Pharnext geherwaardeerd aan een reële waarde van €2,4 miljoen, als volgt:

(in duizenden €)

Reële waarde van financieel actief beschikbaar voor verkoop

Kost op 1 januari 2016

Toevoegingen van het jaar

2.750

Kost op 31 december 2016

2.750

Reële waarde aanpassing van het jaar

(399)

Reële waarde aanpassing op 31 december 2016

(399)

Netto boekwaarde op 31 december 2016

2.351

Het niet-gerealiseerde verlies van €399 duizend per 31 december 2016, gebaseerd op een niet-aangepaste genoteerde marktprijs, werd opgenomen in een aparte rubriek van het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) in de lijn ‘overige reserves’.