23. Verplichtingen onder financiële lease

23. Verplichtingen onder financiële lease

 

Minimale lease betalingen

Contante waarde van minimale lease betalingen

 

31 december

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

2016

2015

Schulden onder financiële lease

 

 

 

 

Binnen het jaar

56

56

54

52

In het tweede tot vijfde jaar

9

65

9

63

Na vijf jaar

 

 

 

 

 

65

121

63

115

 

 

 

 

 

Min toekomstige financiële lasten

2

6

 

 

Contante waarde van leasing verplichtingen

63

115

 

 

 

 

 

 

 

Min bedrag te betalen binnen 12 maanden

 

 

54

52

Te betalen na 12 maanden

 

 

9

63

 

Boekwaarde

Aanschaffingswaarde

 

31 december

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

2016

2015

Geleasde activa

 

 

 

 

Installaties & uitrusting

58

109

251

251

Totaal geleasde activa

58

109

251

251

Wij huren enkele onderdelen van onze installaties en uitrusting onder financiële lease overeenkomsten. Voor het jaar eindigend op 31 december 2016 bedroeg de gemiddelde rentelast op de lease 4,34% (2015: 4,30%). Dit tarief is vastgelegd op de datum van de aanvang van het contract. Alle leases zijn op basis van vaste aflossingen en er zijn geen contracten afgesloten met voorwaardelijke huurbetalingen.

De marktwaarde van de leaseverplichtingen benadert de boekwaarde.