6. Bedrijfskosten

6. Bedrijfskosten

Het bedrijfsresultaat wordt verkregen na de erkenning van de volgende kosten (−) of opbrengsten:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het jaar beëindigd op 31 december 2016 en 2015 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Personeelskosten

(42.315)

(35.875)

Onderaanneming

(65.649)

(65.883)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(20.414)

(18.696)

Andere operationele kosten

(11.196)

(9.260)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(139.573)

(129.714)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen met €9,9 miljoen, of 8%, tot €139,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 ten opzichte van €129,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Deze stijging was voornamelijk te wijten aan:

  • Toegenomen personeelskosten voor onderzoek en ontwikkeling van €6,4 miljoen, of 18%, van €35,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 naar €42,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. Dit werd vooral verklaard door een stijging in het aantal medewerkers, hogere warrantkosten en een grotere schuld voor korte en lange termijn management bonus, voornamelijk als gevolg van de koersstijging van het Galapagos aandeel in vergelijking met de Next Biotech Index op Euronext
  • Intensiever gebruik van de laboverbruiksgoederen was de belangrijkste reden voor de toename van de verbruiksgoederen, labokosten en huisvestingskosten. Deze stegen met €1,7 miljoen, of 9%, van €18,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 tot €20,4 miljoen voor het boekjaar eindigend 31 december 2016
  • Overige bedrijfskosten zijn gestegen met €1,9 miljoen, ofwel 21%, van €9,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 tot €11,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016, voornamelijk door een toename in de afschrijvingskosten van €1,0 miljoen.

De kosten voor onderaanneming waren relatief stabiel en daalden lichtjes met €0,2 miljoen, of 0,4%, van €65,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 tot €65,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 en 2015, opgesplitst volgens aard van financiering1Alle kosten met betrekking tot filgotinib (zowel kosten gemaakt in de periode onder alliantie (met AbbVie) alsook de kosten gemaakt na AbbVie’s opt-out beslissing in september 2015) worden getoond als “Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma’s” of als “gepartnerd” in de tabellen in deze rubriek voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, aangezien voor dit programma een nieuwe alliantie met Gilead werd getekend in december 2015.:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma’s

(71.980)

(80.832)

Zelf gefinancierde kosten van onderzoek en ontwikkeling

(67.593)

(48.882)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(139.573)

(129.714)

We volgen al onze kosten van onderzoek en ontwikkeling op aan de hand van gedetailleerde budgetten en alloceren ze aan individuele projecten. Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 en 2015 samen, per programma:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Filgotinib programma (gepartnerd)

(22.376)

(35.404)

CF programma (gepartnerd)

(31.203)

(25.634)

IPF programma met GLPG1690 (eigen)

(7.129)

(4.612)

OA programma met GLPG1972 (gepartnerd)

(6.538)

(5.832)

AtD programma met MorphoSys (gepartnerd)

(3.491)

(4.651)

Overige

(68.836)

(53.582)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(139.573)

(129.714)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma’s daalden met €8,9 miljoen, of 11%, van €80,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 naar €72,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016, voornamelijk door lagere kosten van onderzoek en ontwikkeling in ons RA en IBD programma met filgotinib (gepartnerd met AbbVie in 2015 en met Gilead in 2016), welke deels gecompenseerd werd door hogere kosten van onderzoek en ontwikkeling in ons CF programma met AbbVie. Onze zelf gefinancierde kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen met €18,7 miljoen of 38%, van €48,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 naar €67,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016, voornamelijk door intensievere onderzoeksactiviteiten in onze eigen programma’s inzake ontstekingsziekten, HBV en fibrose, alsook door hogere uitgaven in ons eigen IPF programma GLPG1690.

Algemene en administratieve kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene en administratieve kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 en 2015:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Personeelskosten en bestuurdersvergoedingen

(15.160)

(12.739)

Andere operationele kosten

(6.584)

(6.388)

Totaal algemene en administratieve kosten

(21.744)

(19.127)

De algemene en administratieve kosten bedroegen €19,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en stegen met €2,6 miljoen, of 14% tot €21,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. Deze stijging was voornamelijk toe te schrijven aan hogere bestuurdersvergoedingen, die stegen met €2,7 miljoen, ofwel 116%, van €2,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 tot €5,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. Verschillende elementen speelden hier een rol, zoals de gestegen kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen (onze warrantplannen) en de hogere schuld voor korte en lange termijn management bonus, te wijten aan de stijging van de koers van het Galapagos aandeel ten opzichte van de Next Biotech Index op Euronext.

Verkoop en marketing kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkoop en marketingkosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 en 2015:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Personeelskosten

(1.167)

(785)

Andere operationele kosten

(618)

(397)

Totaal verkoop en marketing kosten

(1.785)

(1.182)

Verkoop en marketingkosten stegen met €0,6 miljoen, ofwel 51%, van €1,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 tot €1,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

1 Alle kosten met betrekking tot filgotinib (zowel kosten gemaakt in de periode onder alliantie (met AbbVie) alsook de kosten gemaakt na AbbVie’s opt-out beslissing in september 2015) worden getoond als “Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma’s” of als “gepartnerd” in de tabellen in deze rubriek voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, aangezien voor dit programma een nieuwe alliantie met Gilead werd getekend in december 2015.