Comités

Comités binnen de Raad van Bestuur van Galapagos NV

De Raad van Bestuur heeft een Directiecomité, een Auditcomité en een Benoemings- en Remuneratiecomité opgericht.

Directiecomité

Huidige samenstelling van het Directiecomité van Galapagos NV

Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos (photo)

Onno van de Stolpe richtte Galapagos NV op in 1999 en is vanaf 1999 tot heden actief als onze Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur. Van 1998 tot 1999 was hij Managing Director of Genomics bij IntroGene B.V. (later Crucell N.V., dat in 2011 werd overgenomen door Johnson & Johnson Services, Inc.). Voordat hij in 1998 bij IntroGene actief werd, was hij gedelegeerd bestuurder van Molecular Probes Europe B.V. Hij richtte de Europese hoofdzetel op nadat hij eerder bij Molecular Probes, Inc. in de Verenigde Staten werkzaam was. Voordien werkte hij voor The Netherlands Foreign Investment Agency in California, waar hij verantwoordelijk was voor de recrutering van bedrijven actief in de biotechnologie- en medische apparatensector om zich in Nederland te vestigen. Onno startte zijn carrière als Manager of Business Development bij MOGEN International N.V. in Leiden. Hij behaalde een MSc diploma aan Wageningen University. Onno is eveneens lid van de raad van toezicht van de Stichting Institute for Human Organ and Disease Model Technologies en was in het verleden lid van de raad van bestuur van DCPrime B.V.

Dr Piet Wigerinck, CSO van Galapagos (photo)

Piet Wigerinck, Ph.D. is sinds april 2008 actief bij Galapagos en werkte voordien bij Tibotec-Virco Comm. VA (een dochtervennootschap van Johnson & Johnson Services, Inc.) waar hij Vice President, Drug Discovery, Early Development and CM&C en lid van het managementcomité was. Hij startte zijn professionele carrière bij de Janssen Research Foundation in 1992 als medicinaal chemicus. Vervolgens trad hij in dienst bij Tibotec Group NV in 1998, waar, onder zijn leiding, TMC114 (PrezistaTM) en TMC435 (OlysioTM) geselecteerd werden en verder ontwikkeld werden in klinische studies. Piet speelde een cruciale rol bij de uitbreiding Tibotecs activiteiten naar nieuwe ziektes zoals Hepatitis C en begeleidde verschillende middelen tot in Fase 1 en Fase 2 klinische studies. Hij brengt meer dan 15 jaar ervaring in onderzoek en ontwikkeling bij zowel grote farmaceutische bedrijven als biotechnologiebedrijven mee naar onze vennootschap. Piet behaalde een Ph.D. diploma aan de K.U. Leuven en is uitvinder in meer dan 25 patentaanvragen.

Bart Filius, CFO van Galapagos (photo)

Bart Filius, MBA is sinds december 2014 actief als onze Chief Financial Officer. Voordien heeft Bart gedurende meer dan 13 jaar bij Sanofi S.A. gewerkt, en dit sinds 2001, waar hij gedurende de laatste drie jaar Chief Financial Officer van Sanofi Europe was. Eerder bij Sanofi was hij de Country Manager en Chief Financial Officer van Sanofi in Nederland. Daarvoor was hij Vice President for Mergers & Acquisitions, gedurende welke periode hij de vervreemding van verschillende afdelingen leidde en voltooide. Voordat hij Sanofi vervoegde, was hij strategisch consultant bij Arthur D. Little. Bart behaalde een MBA diploma aan INSEAD en een bachelor diploma in bedrijfseconomie aan Nyenrode Business Universiteit.

Dr Andre Hoekema, Senior Vice President Corporate Development (photo)

Andre Hoekema, Ph.D. is verantwoordelijk voor fusies en overnames, licenties en intellectuele eigendom bij Galapagos. Hij heeft sinds 2006 de leiding over de ontwikkeling van onze strategie inzake farmaceutische allianties en is de architect van onze twee samenwerkingen met AbbVie (filgotinib en CF). Andre kwam in maart 2005 naar Galapagos van Invitrogen Corporation, waar hij Managing Director of Corporate Development Europe was en de licentie- en M&A-activiteiten voor Invitrogen Europe leidde. Hij brengt 20 jaar aan ervaring met zich mee van posities bij Molecular Probes Europe B.V. (Managing Director van de Europese vestiging), Crucell N.V. (Director of Business Development and Intellectual Property), Koninklijke DSM N.V., MOGEN International N.V. (research en project management), en Genentech, Inc. (postdoctoraal onderzoeker). Andre studeerde Chemie en behaalde een Ph.D. diploma aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn doctoraal onderzoek vond hij het binaire vectorsysteem voor de genetische manipulatie van planten uit, dat hij in 1983 in Nature publiceerde. Dit is sindsdien de wereldwijde standaard op het gebied van landbouwkundige biotech geworden. Hij is auteur van meer dan 30 peer-reviewed wetenschappelijke papers en is uitvinder van meer dan 20 reeksen patentaanvragen, die tot 15 toegekende patenten in de Verenigde Staten hebben geleid.

Over het Directiecomité van Galapagos NV

Tot de taken van het Directiecomité behoren de volgende onderwerpen: het onderzoeken, identificeren en ontwikkelen van strategische mogelijkheden en voorstellen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van Galapagos in het algemeen, het opstellen en ontwikkelen van beleidslijnen die ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur, het leiden van Galapagos via, onder andere, de uitvoering van beleidsrichtlijnen, het toezicht op de bedrijfsresultaten in vergelijking met de strategische doelstellingen, de plannen en de budgetten, en het ondersteunen van de CEO bij het dagelijks bestuur van Galapagos.

Op 31 december 2014, bestond het Directiecomité uit vier leden: Dhr. Van de Stolpe (CEO en gedelegeerd Bestuurder), Dr. Andre Hoekema (Senior Vice President, Corporate Development), Dr. Piet Wigerinck (Chief Scientific Officer) en Dhr. Bart Filius (CFO). Dhr. David Smith (voormalige CEO, Galapagos Services) was lid van het Directiecomité tot 1 april 2014 en Dhr. Guillaume Jetten (voormalige CFO) was lid van het Directiecomité tot 1 mei 2014.

Het Directiecomité komt regelmatig, en in principe eens per maand, samen.

Auditcomité

De taak van het Auditcomité is het opvolgen van financiële rapportering en het verifiëren van financiële data, het opvolgen van interne controlemechanismen, het evalueren en verifiëren van systemen van risicobeheer en het opvolgen van interne en externe auditactiviteiten.

Het Auditcomité bestond op het einde van 2014 uit de volgende drie Bestuurders: Dr. Cautreels (Voorzitter), Dr. Van Barlingen en Dhr. Rowe. Alle leden van het Auditcomité zijn niet-uitvoerende Bestuurders, en de meerderheid is onafhankelijk. De Voorzitter is een onafhankelijke, niet-uitvoerende Bestuurder, die uitgebreide expertise bezit in financiële aangelegenheden (met inbegrip van algemene boekhouding en financiële rapportering) en aangelegenheden van audit, interne controle en risicobeheersing. De andere leden hebben eveneens aanzienlijke ervaring in deze materies.

In 2014 werden 6 vergaderingen gehouden door het Auditcomité waarin aangelegenheden werden behandeld als nazicht van audit en risico management. Het Auditcomité treedt op als collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad (aanwezig of vertegenwoordigd) bij vergaderingen van het Auditcomité tijdens het jaar 2014 bedroeg 100%. Bepaalde vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de Commissaris.

Benoemings- en Remuneratiecomité

Het Benoemings- en Remuneratiecomité heeft een dubbele taak: enerzijds het geven van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur m.b.t. het verloningsbeleid van Galapagos en de vergoeding van Bestuurders en leden van het Directiecomité, anderzijds het selecteren van juiste kandidaten en het formuleren van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur i.v.m. de benoeming van Bestuurders en leden van het Directiecomité.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité bestond op het einde van 2014 uit de volgende drie niet-uitvoerende Bestuurders: Dr. Parekh (Voorzitter), Dr. Sato en Mw. Bosley; de meerderheid van hen is onafhankelijk Bestuurder. Na het ontslag van Dr. Sato per 31 december 2014, is Dr. Cautreels lid geworden van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Het Comité heeft de nodige expertise op het gebied van remuneratiebeleid.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité komt minstens twee keer per jaar samen. In 2014 heeft het Benoemings- en Remuneratiecomité bij vier verschillende gelegenheden aanbevelingen gedaan, inzake materies zoals toekenning van warranten en bonussen, de aanstelling van Dhr. Bart Filius als CFO, de herziening van het remuneratiebeleid van Galapagos en salarisverhogingen. Het Benoemings- en Remuneratiecomité treedt op als een collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad (aanwezig of vertegenwoordigd) bij vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité tijdens het jaar 2014 bedroeg 100%. De CEO nam deel aan de vergaderingen van dit Comité wanneer de remuneratie van de andere leden van het Directiecomité werd behandeld.

Samenstelling van de comités binnen de Raad van Bestuur van Galapagos NV (met uitzondering van het Directiecomité)

 

Auditcomité

Benoemings- en Remuneratiecomité

geeft aan dat de Bestuurder lid is van het comité

*

geeft aan dat de Bestuurder voorzitter is van het comité

1

geeft aan dat de Bestuurder een onafhankelijke bestuurder is in de zin van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

Onno van de Stolpe

 

 

Raj Parekh

 

*

Harrold van Barlingen

 

Werner Cautreels1

*

Howard Rowe1

 

Katrine Bosley1