7. Financiële opbrengsten en kosten

7. Financiële opbrengsten en kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële opbrengsten en kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en 2013:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Financiële opbrengsten

 

 

Intresten op deposito’s

1.155

1.179

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

920

409

Wisselkoers winsten

198

590

Overige financiële opbrengsten

17

4

Totaal Financiële opbrengsten

2.291

2.182

 

 

 

Financiële kosten

 

 

Intrestkosten

(110)

(156)

Wisselkoers verliezen

(652)

(1.130)

Overige financiële kosten

(105)

(116)

Totaal Financiële kosten

(867)

(1.402)

 

 

 

Totaal Financieel resultaat

1.424

780

Financiële opbrengsten stegen licht met €0,1 miljoen of 5%, van €2,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €2,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Financiële kosten daalden met €0,5 miljoen, of 38% van €1,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €0,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014, voornamelijk als gevolg van lagere wisselkoersverschillen op de Amerikaanse dollar. De intrestkosten zijn gerelateerd aan betaalde intresten op financiële lease.