Concurrentiepositie

Risico’s verbonden aan de concurrentiepositie van Galapagos

Galapagos ondervindt belangrijke concurrentie voor haar activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van medicijnen, en als zij niet effectief concurreert, zullen haar commerciële kansen worden verminderd of zelfs verdwijnen.

De biotechnologische en farmaceutische sectoren zijn uiterst competitief en onderhevig aan snelle en significante technologische veranderingen. Concurrenten van Galapagos kunnen geneesmiddelen ontwikkelen die de producten van Galapagos verouderd of niet-competitief maken door de ontwikkeling van effectievere medicijnen of hetzelfde product maar dan met een efficiënter ontwikkelingsproces. Daarnaast zou het vermogen van Galapagos om concurrerende producten te ontwikkelen worden beperkt als haar concurrenten erin slagen om sneller dan Galapagos wettelijke goedkeuringen te verkrijgen voor kandidaat-geneesmiddelen of om andere patentbeschermingen of intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen die de ontwikkeling van medicijnen bij Galapagos kunnen belemmeren.