Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 12 maart 2015 beëindigden Janssen Pharmaceutica NV en Galapagos NV hun onderzoekssamenwerkings- en optieovereenkomsten om middelen te ontwikkelen en te commercialiseren voor de behandeling van ontstekingsziektes, met een initiële focus op reuma. Alle rechten op kandidaat-producten in ontwikkeling onder deze overeenkomsten zijn teruggekeerd naar Galapagos.