Kerngetallen

Kerngetallen

Kerngetallen (IFRS) Galapagos Groep

 

 

 

 

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

1

Alle service activiteiten (verkocht aan Charles River op 1 april 2014) voor jaren 2014, 2013 en 2012 worden getoond op de lijn “Netto winst uit beëindigde activiteiten”. Alle andere lijnen betreffen bedragen met betrekking tot voortgezette activiteiten, behalve lijn “Netto winst / verlies (–)” die zowel voortgezette als beëindigde activiteiten bevat.

2

Bevat personeelsleden van de verkochte service divisie.

Resultaten1

 

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten

90.021

96.572

92.226

Service kosten van verkochte goederen en diensten

 

 

(5.584)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(111.110)

(99.380)

(80.259)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(14.867)

(13.817)

(13.404)

Herstructurerings- en integratiekosten

(669)

(290)

(2.506)

Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen)

(38.447)

(35.979)

(37.979)

Investeringsuitgaven

2.804

8.168

6.841

Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa

(3.765)

(4.105)

(4.629)

EBIT

(36.624)

(16.915)

(9.526)

EBITDA

(32.859)

(12.810)

(4.897)

Netto verlies uit voortgezette activiteiten

(37.303)

(16.811)

(7.435)

Netto winst uit beëindigde activiteiten

70.514

8.732

1.714

Netto winst / verlies (–)

33.211

(8.079)

(5.721)

Balans

 

 

 

Totaal activa

270.467

287.374

235.329

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen

198.440

141.481

94.647

Totaal schulden

64.332

120.237

116.882

Eigen vermogen

206.135

167.137

118.447

Eigen vermogen ratio (in %)

76%

58%

50%

Galapagos aandeel

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

30.299.129

29.794.046

26.770.747

Gewone en verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (in €)

1,10

(0,28)

(0,22)

Dividend (in €)

 

 

 

Aandelenkoers op 31 december (in €)

15,49

15,30

15,81

Personeelsgegevens

 

 

 

Totaal aantal personeelsleden van de Groep op 31 december

417

8102

7962

Medewerkers per vestiging

Medewerkers per vestiging (graphic)Medewerkers per vestiging (graphic)

 

Aantal medewerkers

Aantal medewerkers (bar chart)Aantal medewerkers (bar chart)