40. Gebeurtenissen na balansdatum

40. Gebeurtenissen na balansdatum

Op 12 maart 2015 beëindigden Janssen Pharmaceutica NV en Galapagos NV hun onderzoekssamenwerkings- en optieovereenkomsten om middelen te ontwikkelen en te commercialiseren voor de behandeling van ontstekingsziektes, met een initiële focus op reuma. Alle rechten op kandidaat-producten in ontwikkeling onder deze overeenkomsten zijn teruggekeerd naar Galapagos.
 

De geconsolideerde jaarrekening van Galapagos werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en vrijgegeven voor verspreiding op 26 maart 2015. Zij werd ondertekend door:

(getekend)

Onno van de Stolpe
Gedelegeerd Bestuurder en CEO
26 maart 2015