6. Personeelskosten

6. Personeelskosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de personeelskosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en 2013. De daling komt voornamelijk door de verkoop van de service divisie.

 

Jaareinde 31 december,

 

2014

2013

Aantal personeelsleden op 31 december

417

810

Totaal

417

810

Het gemiddeld aantal personeelsleden van de voortgezette activiteiten gedurende het jaar bedroeg:

 

Jaareinde 31 december,

 

2014

2013

Executive management

4

4

Laboratorium personeel

353

348

Administratief personeel

64

67

Totaal

421

419

Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Salarissen

(26.891)

(26.260)

Sociale lasten

(7.468)

(6.363)

Pensioen kosten

(1.454)

(1.260)

Overige personeelskosten

(2.635)

(2.097)

Totaal personeelskosten

(38.447)

(35.979)

De overige personeelskosten hebben voornamelijk betrekking op de kosten voor de toegekende warranten van €2,2 miljoen (2013: €1,8 miljoen). Voor de kosten met betrekking tot de toegekende warranten, zie toelichting 32.