Disclaimer en andere informatie

Disclaimer en andere informatie

Het Jaarlijks Financieel Verslag 2014 van Galapagos, bevat alle vereiste informatie zoals vastgesteld door de toepasselijke Belgische wetgeving.

Galapagos NV is een naamloze vennootschap die is opgericht in België en haar maatschappelijke zetel heeft te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België. Doorheen dit verslag verwijst de term “Galapagos NV” enkel naar de niet-geconsolideerde Belgische vennootschap en verwijzen de termen “Galapagos” en “de Groep” naar Galapagos NV samen met haar dochtervennootschappen.

Zoals bepaald door de Belgische wet moet Galapagos haar jaarlijks financieel verslag publiceren in het Nederlands. Het bedrijf stelt eveneens een Engelse vertaling ter beschikking. In geval van verschil in interpretatie zal de Nederlandse tekst voorrang hebben. Galapagos is verantwoordelijk voor de vertaling en de overeenstemming tussen de Nederlandse en de Engelse versie.

Dit verslag, inclusief de enkelvoudige resultaten van Galapagos NV, is voor iedereen beschikbaar en is kosteloos verkrijgbaar bij:

Galapagos NV
Investor Relations
Generaal De Wittelaan L11 A3
B-2800 Mechelen, België
Tel. +32 15 34 29 00
E-mail:
ir@glpg.com

Een elektronische versie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2014, inclusief de enkelvoudige resultaten van Galapagos NV, is beschikbaar op de website van Galapagos, www.glpg.com.

Galapagos zal zich inspannen om de juistheid van de elektronische versie te waarborgen, maar is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of inconsistenties met de gedrukte versie die het gevolg zijn van elektronische transmissie. Daarom beschouwt Galapagos alleen de gedrukte versie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2014 als rechtsgeldig. Andere informatie op de website van Galapagos of op andere websites maakt geen deel uit van dit Jaarlijks Financieel Verslag.

Toekomstgerichte uitspraken

Het Jaarlijks Financieel Verslag 2014 kan toekomstgerichte uitspraken bevatten, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, ”zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.