5. Bedrijfskosten

5. Bedrijfskosten

Het bedrijfsresultaat wordt verkregen na de erkenning van de volgende kosten (−) of opbrengsten:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het jaar beëindigd op 31 december 2014 en 2013 samen:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Personeelskosten

(31.038)

(29.385)

Onderaanneming

(54.293)

(44.760)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(16.830)

(15.840)

Andere operationele kosten

(8.949)

(9.395)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(111.110)

(99.380)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen met €11,7 miljoen, of 12%, tot €111,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 ten opzichte van €99,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. Deze stijging was voornamelijk te wijten aan:

  • Toegenomen personeelskosten voor onderzoek en ontwikkeling van €1,7 miljoen, of 6%, van €29,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 naar €31,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014, dat vooral verklaard wordt door een stijging in het aantal medewerkers, voornamelijk in de Belgische vestiging (Mechelen). Dit werd voor een groot deel gestuurd door de nieuwe alliantie met AbbVie met betrekking tot taaislijmziekte (in september 2013 ondertekend), en in mindere mate, door de portfolio aan projecten in ontwikkeling, voornamelijk het filgotinib project voor Reuma en Crohn's.

  • Toegenomen kosten voor onderaanneming met €9.5 miljoen, of 21%, van €44.8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €54.3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deze kostenstijging werd vooral gedreven door de toegenomen kost voor onderaanneming met €5,7 miljoen met betrekking tot de Reuma en Crohn's samenwerking met AbbVie, als gevolg van het filgotinib programma. In mindere mate zijn de gestegen kosten voor onderaanneming gerelateerd aan de taaislijmziekte samenwerking met AbbVie (€ 2.9 miljoen)

  • Intensiever gebruik van de laboverbruiksgoederen was de belangrijkste reden voor de toename van de verbruiksgoederen, labokosten en huisvestingskosten. Deze stijgen met €1,0 miljoen, of 6%, van €15.8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €16.8 miljoen voor het boekjaar eindigend 31 december 2014

  • Overige bedrijfskosten zijn licht gedaald met €0,4 miljoen, ofwel 5%, van €9,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €8.9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Algemene en administratieve kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene en administratieve kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en 2013:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Personeelskosten en bestuurdersvergoedingen

(8.087)

(7.156)

Andere operationele kosten

(5.788)

(5.197)

Totaal algemene en administratieve kosten

(13.875)

(12.353)

De algemene en administratieve kosten bedroegen €12,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 en stegen met €1.5 miljoen, of 12% tot €13,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan personeelskosten, die stegen met €0,9 miljoen, ofwel 13%, van €7.2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €8,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014, als gevolg van verschillende effecten, zoals de gestegen kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen (warrantplannen) en de wijziging van de indeling tussen R&D en algemene en administratieve uitgaven voor een aantal management functies. Bovendien stegen de andere bedrijfskosten met €0,6 miljoen, ofwel 11%, van €5.2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €5,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014, voornamelijk als gevolg van hogere erelonen.

Verkoop en marketing kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkoop en marketingkosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en 2013:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Personeelskosten

(579)

(994)

Andere operationele kosten

(412)

(470)

Totaal verkoop en marketing kosten

(992)

(1.464)

Verkoop en marketingkosten daalden met €0,5 miljoen, ofwel 32%, van €1.5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €1,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Herstructurerings- en integratiekosten

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Herstructurerings- en integratiekosten

(669)

(290)

Totaal herstructurerings- en integratiekosten

(669)

(290)

De herstructurerings- en integratiekosten bedroegen €0,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en €0,3 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2013 en waren geheel gerelateerd aan een daling in het personeelsbestand binnen bepaalde R&D-activiteiten.