27. Voorzieningen

27. Voorzieningen

(In duizenden €)

Voordelen bij uitdiensttreding (Lange Termijn)

Overige voorzieningen (Lange Termijn)

Voorzieningen voor herstructurering (Korte Termijn)

Overige voorzieningen (korte Termijn)

Totaal

Beginsaldo per 1 januari 2014

7

660

81

 

747

Voorzieningen aangelegd in de loop van het boekjaar

7

 

 

73

80

Aanwendingen van voorzieningen

 

(3)

(50)

 

(53)

Verkoop van de service divisie

 

(604)

 

 

(604)

Omrekeningsverschillen

 

4

1

 

5

Eindsaldo per 31 december 2014

14

57

32

73

176

De afname van de voorzieningen in 2014 is vooral te danken aan de verkoop van de service divisie (€0,6 miljoen).

Met ingang van 31 december 2013, waren de lange termijn voorzieningen voornamelijk gerelateerd aan een wederinstaatstellingsprovisie voor gebouwen, gelegen in het Verenigd Koninkrijk voor een totaal bedrag van €0,6 miljoen. De daling met €0,1 miljoen met betrekking tot de (korte termijn) reorganisatievoorziening in 2013 is gerelateerd aan het gebruikte bedrag met betrekking tot gehuurde gebouwen in Bazel in Zwitserland. Deze is gecrediteerd in de resultatenrekening op de post voorzieningen binnen de algemene en administratieve kosten.