24. Uitgestelde belastingen

24. Uitgestelde belastingen

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen- en verplichtingen

 

 

Vorderingen

293

4.558

Verplichtingen

 

(2.192)

 

 

 

Voortgezette activiteiten

 

 

Vorderingen

293

 

Verplichtingen

 

 

 

 

 

Beëindigde activiteiten

 

 

Vorderingen

 

4.558

Verplichtingen

 

(2.192)

 

 

 

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

104.484

105.529

Voortgezette activiteiten

104.484

100.160

Beëindigde activiteiten

 

5.369

 

 

 

Uitgestelde belastingen

496

3.280

Voortgezette activiteiten

293

(676)

Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om de uitgestelde belastingen te reduceren (+)

293

 

Uitgestelde belastingen m.b.t. de terugname van voorheen opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

 

(676)

 

 

 

Beëindigde activiteiten

203

3.956

Uitgestelde belastingen m.b.t. de herkomst en terugboeking van tijdelijke verschilllen

203

427

Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om de uitgestelde belastingen te reduceren (+)

 

3.529

De notionele intrestaftrek ten belope van €2,6 miljoen (2013: €2,6 miljoen) en de investeringsaftrek ten belope van €1 miljoen (2013: €1 miljoen) kunnen aanleiding geven tot een stijging van de uitgestelde belastingvorderingen. De gecumuleerde notionele intrestaftrek die werd opgebouwd in het verleden is maximum 7 jaar overdraagbaar. De notionele intrestaftrek van 2012 en volgende jaren kan niet meer overgedragen worden ten gevolge van een wijziging in de Belgische belastingwetgeving. De investeringsaftrek is niet beperkt in de tijd.

Niet-opgenomen fiscaal overdraagbare verliezen bedragen op 31 december 2014 €315 miljoen (2013: €329 miljoen), €21.8 miljoen heeft betrekking op niet erkende fiscale verliezen die komen te vervallen tussen 2015 en 2029.

De fiscaal overdraagbare verliezen kunnen worden gecompenseerd met toekomstige winsten van de Groep en bedragen €220 miljoen per 31 december 2014 voor de voortgezette activiteiten. Deze wettelijke fiscale verliezen kunnen voor onbepaalde tijd worden verrekend met toekomstige wettelijke winsten, met uitzondering van een bedrag van €18 miljoen in Zwitserland, Kroatië, de Verenigde Staten en Nederland, met vervaldatums tussen 2015 en 2029. Op 31 december 2014 bedroegen de overgedragen beschikbare fiscale verliezen in Galapagos NV (België) €136 miljoen.

Voor één dochteronderneming die onder een cost plus basis voor de Groep werkt is een uitgestelde belastingvordering opgezet voor een bedrag van €0,3 miljoen in 2014 (2013: €0).

Een uitgestelde belastingvordering voor overgedragen fiscale verliezen, die beperkt zijn in de tijd (drie jaar), werd in 2013 teruggenomen voor de Kroatische dochteronderneming voor een bedrag van €0,7 miljoen als gevolg van verlies in het huidige jaar alsook in de nabije toekomst als gevolg van het feit dat de entiteit in een overgangsperiode is om te gaan van een R&D-onderaannemer naar een fee-for-service onderneming.

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen opgenomen op de balans per 31 december 2013 hebben betrekking op beëindigde bedrijfsactiviteiten.

De Groep heeft een geschiedenis van verliezen. Los van de impact van mogelijke upfront betalingen of succesbetalingen voortkomend uit samenwerkingen, voorziet de Groep fiscale verliezen te blijven maken in de nabije toekomst aangezien het blijft investeren in de klinische en preklinische ontwikkelingsprogramma’s en onderzoeksplatformen. Bijgevolg is er geen uitgestelde belastingvordering opgezet per 31 december 2014, met uitzondering van één dochteronderneming die op een cost plus basis voor de Groep werkt waarvoor een beperkte uitgestelde belastingvordering werd opgezet (van €0,3 miljoen, zoals hierboven uitgelegd).