Aandeelhouders

Aandeelhouders

Belangrijke aandeelhouders van Galapagos NV

Op basis van verklaringen van belangrijke deelnemingen die Galapagos NV heeft ontvangen, zijn de aandeelhouders die op 31 december 2014 5% of meer van haar aandelen bezitten de volgende: Delta Lloyd N.V. (2.954.890 aandelen), Johnson & Johnson (2.350.061 aandelen), Van Herk Investments B.V. (1.586.727 aandelen) en The Capital Group Companies, Inc. (1.554.436 aandelen).

Transparantieverklaring aandeelhouders op 31 dec 2014

Transparantieverklaring aandeelhouders op 31 dec 2014 (pie chart)Transparantieverklaring aandeelhouders op 31 dec 2014 (pie chart)

Op het einde van 2014 had de CEO 364.226 aandelen van Galapagos NV en 765.000 warranten in bezit. De andere leden van het Directiecomité hadden samen 20.352 aandelen en 680.000 warranten in bezit. De andere leden van de Raad van Bestuur hadden samen 6.800 aandelen en 199.070 warranten in bezit. Elke warrant geeft recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

Na 31 december 2014 heeft Galapagos volgende transparantiemeldingen ontvangen: (i) een transparantiemelding van Delta Lloyd N.V. waarbij deze kennis geeft van de onderschrijding op 14 januari 2015 van de wettelijke kennisgevingsdrempel van 5% en (ii) een transparantiemelding van BNP Paribas waarbij deze kennis geeft van de overschrijding door vennootschappen onder haar controle van de wettelijke kennisgevingsdrempel van 5% op 30 januari 2015. Op de website van Galapagos, www.glpg.com, is een overzicht van onze belangrijke aandeelhouders beschikbaar dat rekening houdt met de tot op heden ontvangen transparantiemeldingen.

Overeenkomsten tussen Galapagos NV aandeelhouders

Op datum van dit verslag heeft Galapagos NV geen kennis van het bestaan van overeenkomsten tussen haar aandeelhouders.

Overeenkomsten met belangrijke Galapagos NV aandeelhouders

Op 23 oktober 2007 heeft Galapagos NV twee overeenkomsten afgesloten met Janssen Pharmaceutica NV, een groepsvennootschap van Johnson & Johnson, met name de Rheumatoid Arthritis Research Alliance and Option Agreement en de Reserved Program Option Agreement. Deze overeenkomsten werden in maart 2015 beëindigd (zie “Gebeurtenissen na balansdatum”).

In de loop van 2014 waren er geen lock-up overeenkomsten van kracht tussen Galapagos NV en haar aandeelhouders.