Vertrekvergoedingen

Vertrekvergoedingen voor vertrekkende Directiecomitéleden van Galapagos NV in 2014

In 2014 hebben twee leden van het Directiecomité de Groep verlaten: Dhr. David Smith met ingang vanaf 1 april 2014 en Dhr. Guillaume Jetten met ingang vanaf 1 mei 2014.

Op gemotiveerd advies van het Remuneratiecomité heeft de Raad van Bestuur een vertrekvergoeding voor Dhr. Jetten goedgekeurd bij de beëindiging van zijn diensten ten belope van een totaalbedrag van €574.375. De totale waarde van deze vertrekvergoeding bedraagt meer dan 12 maanden loon doch minder dan 18 maanden loon. De vertrekregeling van Dhr. Jetten bestond uit volgende elementen: (i) betaling van een bedrag gelijk aan 6 maanden salaris, (ii) compensatie voor verlies van post ten belope van een bedrag dat door Galapagos’ externe advocaten, gespecialiseerd in arbeidsrecht, als binnen de normale grenzen werd beschouwd, (iii) betaling ter erkenning van Dhr. Jettens bijdragen aan Galapagos, (iv) de verdere verwerving en uitoefenbaarheid van eerder toegekende warranten alsof hij nog steeds werknemer was, en (v) vergoeding voor juridisch en fiscaal advies, ten belope van een bepaald maximumbedrag. De Raad van Bestuur wijst er verder op dat deze regeling consistent is met de aanpak die in het verleden werd gehanteerd voor ontslagnemende leden van het Directiecomité.