10. Winst/verlies per aandeel

10. Winst/verlies per aandeel

Gewoon resultaat per aandeel en verwaterd resultaat per aandeel zijn berekend door het netto resultaat, toewijsbaar aan de aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen in de loop van het boekjaar.

Winst / verlies per aandeel

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

 

2014

2013

Resultaat ten behoeve van gewone winst / verlies (–) per aandeel (duizenden €)

33.211

(8.079)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de gewone winst / verlies per aandeel

30.108

28.787

 

 

 

Gewone winst / verlies (–) per aandeel (€)

1,10

(0,28)

 

 

 

Resultaat ten behoeve van verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (duizenden €)

33.211

(8.079)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de verwaterde winst / verlies per aandeel

30.108

28.787

Potentiële gewone aandelen die tot verwatering kunnen leiden

 

 

 

 

 

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (€)

1,10

(0,28)

Omdat de Groep een netto verlies uit voortgezette activiteiten rapporteert, is het effect van de uitstaande warranten (toelichting 32) niet-verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus geen verschil tussen het gewoon en het verwaterd resultaat per aandeel.