33. Verbonden partijen

33. Verbonden partijen

Groepstransacties tussen Galapagos NV en haar dochterondernemingen, en tussen de dochterondernemingen onderling, werden geëlimineerd in de consolidatie en worden niet opgenomen in deze toelichting.

Handelstransacties

Galapagos en haar dochterondernemingen hadden in 2014 en 2013 geen handelstransacties met partijen die kunnen worden beschouwd als verbonden ondernemingen in de zin van IAS 24.

Mogelijke belangenconflicten tussen de vennootschap en de leden van de Raad van Bestuur

Krachtens een volmacht verleend door de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 29 april 2014, heeft de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de toewijzing van de totale jaarlijkse vergoeding voor alle Bestuurders (behalve Dr. Parekh en de CEO) voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor 2014, die kan oplopen tot een maximum van €200 duizend (plus onkosten) als volgt toegewezen: (a) vergoeding voor niet-uitvoerende Bestuurders die geen aandeelhouder vertegenwoordigen (Dr. Van Barlingen en Dhr. Rowe): €20 duizend; (b) bezoldiging voor Bestuurders die niet in de EU gevestigd zijn (die geen aandeelhouder vertegenwoordigen) en/of Bestuurders die actief en op regelmatige wijze onafhankelijk klinisch, wetenschappelijk of transactioneel advies verlenen aan de Raad van Bestuur (Dr. Cautreels, Dr. Sato en Mevr. Bosley): €40 duizend en (c) bijkomende bezoldiging voor de voorzitter van het Auditcomité (Dr. Cautreels): €5 duizend. De genoemde bedragen zijn gelijk aan de vergoeding van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen jaren. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Parekh, wordt enkel vergoed via een consultancy overeenkomst (zie toelichting 34).

Er zijn geen leningen tussen Galapagos NV en de leden van haar Raad van Bestuur of haar Directiecomité.

Voor de vergoeding van de leden van het Directiecomité (inclusief de CEO) wordt verwezen naar toelichting 34.

In 2014 (net als in 2013) zijn er geen afspraken of overeenkomsten geweest met grote aandeelhouders volgens welke een afgevaardigde van deze aandeelhouders lid is geworden van de Raad van Bestuur of het Directiecomité van Galapagos NV.

In 2014 werden er in totaal 119.260 warranten uitgegeven ten gunste van de leden van de Raad van Bestuur, waarvan 100.000 voor de CEO. Deze uitgifte van warranten werd beslist door de Raad van Bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal en overeenkomstig het besluit van de Aandeelhoudersvergadering van 29 april 2014. In 2013 werden er in totaal 124.240 warranten uitgegeven aan leden van de Raad van Bestuur (waarvan 100.000 voor de CEO) binnen het kader van het toegestaan kapitaal en in overeenstemming met de beslissing van de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 30 april 2013.