39. Vergoedingen aan de commissaris

39. Vergoedingen aan de commissaris

De erelonen van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris op het niveau van de Groep waarvan Galapagos NV aan het hoofd staat, bedroeg €80,0 duizend in 2014 (2013: €94,4 duizend). De erelonen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissaris, in het bijzonder andere controleopdrachten, bedroeg €117,3 duizend in 2014 (2013: €20,9 duizend). De erelonen van personen die met de commissaris verbonden zijn, voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de Groep waarvan Galapagos NV aan het hoofd staat, bedroeg €40,8 duizend in 2014 (2013: €105,7 duizend). De erelonen betaald in 2014 voor niet-auditopdrachten uitgevoerd in deze Groep door personen die met de commissaris verbonden zijn voor belastingadvies en adviesverlening bedroeg €9,8 duizend (2013: €22,5 duizend). Het Auditcomité en de Raad van Bestuur zijn van mening dat deze ad hoc activiteiten de onafhankelijkheid van de commissaris in het uitoefenen van zijn statutaire verplichtingen niet beïnvloeden. De bovengenoemde bijkomende erelonen werden door het Auditcomité voorafgaandelijk goedgekeurd.