23. Omrekeningsverschillen

23. Omrekeningsverschillen

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Op 1 januari

170

994

Omrekeningsverschillen, ontstaan uit omrekening buitenlandse activiteiten

460

(824)

Omrekeningsverschillen, ontstaan uit de verkoop van de service divisie

(1.787)

 

Omrekeningsverschillen op 31 december

(1.157)

170

De omrekeningsverschillen zijn gedaald tot een negatief saldo van €1,2 miljoen per eind december 2014 voornamelijk te wijten aan de verkoop van de service divisie die positieve omrekeningsverschillen van €2,0 miljoen aan het eind van december 2013 rapporteerde.