Bruto remuneratie van CEO

Bruto remuneratie van Galapagos’ CEO voor boekjaar 2014

  1. Basissalaris (vast): €428.491.
  2. Variabele remuneratie (bonus): gezien het aantal van de criteria van het Senior Management Bonus Plan die recht gaven op een bonus (met name de bedrijfsdoelstellingen voor 2014) die werden behaald, werd een bonus van €268.000 (zijnde 60% van het basissalaris voor 2014) toegekend voor het jaar 2014, waarvan 50% in het begin van januari 2015 werd betaald en de overige 50% werd uitgesteld voor een periode van 3 jaar. Er werd geen prestatie gerelateerde bonus toegekend voor 2011 aangezien drie van de vijf bedrijfsdoelstellingen voor 2011 niet werden behaald. Bijgevolg werd geen uitgesteld gedeelte van de bonus voor 2011 uitbetaald in 2014.
  3. Pensioen: €65.244.
  4. Overige componenten van de remuneratie: bedrijfswagen en betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit en gezondheidszorgen, voor in totaal €19.900.

In zijn vergadering van 17 december 2014 (in toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen en in afwezigheid van de CEO) heeft de Raad van Bestuur, op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité, beslist om het salaris van de CEO te verhogen met 2% vanaf 2015. De principes die werden toegepast voor deze verhoging waren in lijn met het hiervoren beschreven Remuneratiebeleid.