IPF

Galapagos’ IPF programma

Met GLPG1690 heeft Galapagos een nieuw werkingsmechanisme ontdekt, gericht op autotaxine, met mogelijke toepassing bij idiopathische longfibrose. GLPG1690 heeft een eerste Fase 1 studie in gezonde vrijwilligers goed doorstaan. De gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd in één studiecentrum uitgevoerd in minstens 40 gezonde vrijwilligers in België. In het eerste deel van de studie werden enkele, oplopende doses geëvalueerd. In het tweede deel werd het kandidaat-medicijn dagelijks toegediend gedurende 14 dagen. GLPG1690 liet een goed veiligheidsprofiel zien en werd goed verdragen over een breed dosisbereik bij gezonde vrijwilligers. Bovendien toonde de farmacodynamische respons aan dat het molecuul bindt aan het target. GLPG1690 vertoonde een gunstig farmacokinetisch en farmacodynamisch profiel. De data die uit de Fase 1 voortkwamen, hebben Galapagos ertoe aangezet om een Fase 2 studie in IPF voor te bereiden, waarvoor de goedkeuringsaanvraag eind 2015 zal worden ingediend. GLPG1690 is volledig eigendom van Galapagos.