14. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

14. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

De onderstaande tabel illustreert de vorderingen met betrekking tot de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, opgenomen op de balans voor de jaren eindigend op 31 december 2014 en 2013:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

43.944

39.347

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

7.351

10.625

Totaal vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

51.296

49.972

De totale vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling stegen met €1,3 miljoen ten opzichte van 31 december 2013. Deze stijging wordt verklaard door nieuwe R&D steunmaatregelen in 2014 voor €11,9 miljoen (€7,6 miljoen gerelateerd aan Franse R&D steunmaatregelen en €4,3 miljoen aan Belgische R&D steunmaatregelen), verminderd met de ontvangen betaling met betrekking tot de Franse R&D steunmaatregelen voor een totaal bedrag van €8.6 miljoen. Het resterende verschil van €1.9 miljoen kan verklaard worden door de verkoop van de service divisie, die bijdroeg aan de totale vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van de Groep op het einde van 2013.

De vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op terugbetalingen als gevolg van R&D steunmaatregelen met betrekking tot onderzoekskosten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk (2013) en België. Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden verdisconteerd over de periode tot de vervaldatum.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerde informatie over de looptijd van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gerapporteerd op de balans per 31 december 2014.

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december 2014

 

 

Vervaldatum

 

(In duizenden €)

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

Franse vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

7.830

8.185

8.214

 

 

24.229

Franse vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

7.830

8.185

8.214

 

 

24.229

 

 

 

 

 

 

 

Belgische vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

3.632

3.377

3.922

4.458

4.327

19.716

Belgische vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

3.632

3.377

3.916

4.424

4.255

19.604

 

 

 

 

 

 

 

Totale vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

11,462

11.561

12.136

4.458

4.327

43.944

Totale vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

11,462

11.562

12.130

4.424

4.255

43.833