32. Warrantenplannen

32. Warrantenplannen

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de evoluties van de warrantplannen in de periodes waarover gerapporteerd wordt. Verschillende warrantenplannen werden goedgekeurd ten gunste van werknemers van de Groep en Bestuurders en zelfstandige consulenten van Galapagos NV. Voor warranten uitgegeven voor 2011 aan werknemers en onafhankelijke consulenten gelden de volgende verwervingscriteria: 10% van de waranten zijn verworven op de dag van de toekenning; de volgende 10% is verworven op de eerste verjaring na de toekenning, nog eens 20% op de tweede verjaring en nog eens 20% op de derde verjaring na de toekenning. De laatste 40% is verworven na het einde van het derde jaar na de toekenning. Vanaf 2011 worden de warranten verworven onder de warrantenplannen definitief verworven op het einde van het derde kalenderjaar na de toekenningsdatum, zonder tussenliggende verwerving. De warranten aangeboden aan Bestuurders worden definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. De warranten kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning. Op grond van een besluit van de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 23 mei 2011 is in de warrantenplannen een clausule ingevoegd waardoor in geval van wijziging in de controle van Galapagos alle uitstaande warranten onmiddellijk verworden worden en uitoefenbaar zijn.

Na de omgekeerde aandelensplitsing 4:1, beslist door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 29 maart 2005, geven 4 warranten uit de Warrantenplannen 2002 België het recht om in te tekenen op één aandeel. Voor de Warrantenplannen die gecreëerd zijn vanaf 2005 geeft één warrant de warranthouder het recht om in te tekenen op één aandeel. In de samenvattingen en tabellen hieronder zijn de aantallen van de warranten uitgegeven onder Warrantenplan 2002 België gedeeld door 4 om verwarring omtrent de rechten te vermijden.

De volgende tabel verschaft een overzicht van de uitstaande en uitoefenbare warranten op 31 december 2014, per Warrantenplan:

Warranten

Datum van toekening

Vervaldatum

uitoefenprijs (€)

Uitstaand per 1 januari 2014

Toegekend tijdens het jaar

Uitgeoefend tijdens het jaar

Verbeurd tijdens het jaar

Vervallen tijdens het jaar

Uitstaand per 31 december 2014

Uitoefen­baar per 31 december 2014

2002 B

09.07.2004

08.07.2017

4

31.250

 

 

 

 

31.250

31.250

2002 B

31.01.2005

30.01.2017

6,76

47.500

 

2.500

 

 

45.000

45.000

2005

04.07.2005

03.07.2018

6,91

145.000

 

14.000

 

 

131.000

131.000

2005

23.11.2005

22.11.2018

8,35

32.500

 

 

 

 

32.500

32.500

2005

15.12.2005

14.12.2018

8,6

12.500

 

 

 

 

12.500

12.500

2005

22.11.2006

21.11.2019

8,65

1.050

 

525

 

 

525

525

2006 BNL

13.02.2006

12.02.2019

8,61

46.470

 

11.372

 

 

35.098

35.098

2006 BNL

22.11.2006

21.11.2019

8,65

6.000

 

6.000

 

 

0

0

2006 BNL

04.05.2007

03.05.2020

9,22

7.500

 

 

 

 

7.500

7.500

2006 BNL

28.06.2007

27.06.2020

8,65

735

 

 

 

 

735

735

2006 BNL

21.12.2007

20.12.2020

7,12

2.100

 

 

 

 

2.100

2.100

2006 UK

01.06.2006

31.05.2014

8,7

3.748

 

3.748

 

 

0

0

2006 UK

22.11.2006

21.11.2014

8,65

735

 

735

 

 

0

0

2006 UK

28.06.2007

27.06.2015

8,43

6.000

 

6.000

 

 

0

0

2007

28.06.2007

27.06.2015

8,65

108.126

 

 

 

 

108.126

108.126

2007

28.06.2007

27.06.2020

8,65

104.644

 

 

 

 

104.644

104.644

2007 RMV

25.10.2007

24.10.2020

8,65

50.400

 

1.050

 

 

49.350

49.350

2008

26.06.2008

25.06.2021

5,6

136.140

 

5.525

 

 

130.615

130.615

2009

01.04.2009

31.03.2017

5,87

278.500

 

120.250

 

 

158.250

158.250

2009 B

02.06.2009

01.06.2014

7,09

42.540

 

42.540

 

 

0

0

2009 B

02.06.2009

01.06.2017

7,09

75.000

 

75.000

 

 

0

0

2010

27.04.2010

26.04.2018

11,55

456.750

 

210.750

 

 

246.000

246.000

2010 B

27.04.2010

26.04.2015

11,55

190.108

 

5.088

 

 

185.020

185.020

2010 C

23.12.2010

26.04.2018

11,74

75.000

 

 

 

 

75.000

75.000

2011

23.05.2011

22.05.2019

9,95

536.500

 

 

54.000

 

482.500

 

2011 B

23.05.2011

22.05.2016

9,95

127.750

 

 

 

 

127.750

 

2012

03.09.2012

02.09.2020

14,19

435.490

 

 

60.000

 

375.490

 

2013

16.05.2013

15.05.2021

19,38

592.040

 

 

138.800

 

453.240

 

2013 B

18.09.2013

17.09.2021

15,18

75.000

 

 

 

 

75.000

 

2014

25.07.2014

24.07.2022

14,54

 

571.660

 

 

 

571.660

 

2014B

14.10.2014

13.10.2022

11,93

 

150.000

 

 

 

150.000

 

Totaal

 

 

 

3.627.076

721.660

505.083

252.800

 

3.590.853

1.355.213

 

Warranten

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs (€)

Uitstaande per 31 december 2012

3.347.709

9,51

Uitoefenbaar per 31 december 2012

844.181

 

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

677.790

 

Verbeurd tijdens het jaar

(71.010)

 

Uitgeoefend tijdens het jaar

(326.468)

 

Vervallen tijdens het jaar

(945)

 

Uitstaande per 31 december 2013

3.627.076

11,50

Uitoefenbaar per 31 december 2013

1.138.438

 

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

721.660

 

Verbeurd tijdens het jaar

(252.800)

 

Uitgeoefend tijdens het jaar

(505.083)

 

Vervallen tijdens het jaar

 

 

Uitstaande per 31 december 2014

3.590.853

12,06

Uitoefenbaar per 31 december 2014

1.355.213

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de waardering van de warranten.

Belgische plannen

 

 

 

 

 

 

2014

2014

2013

2013

 

14 Okt

25 Jul

16 Mei

18 Sep

Uitoefenprijs (€)

11,93

14,54

19,38

15,18

Huidige aandelenkoers (€)

10,95

14,38

17,74

14,87

Reële waarde op datum van toekenning (€)

4,35

6,14

7,75

6,80

Geschatte volatiliteit (%)

38,03

38,76

38,76

38,76

Looptijd tot vervaldatum (in jaren)

8

8

8

8

Risicovrije rentevoet (%)

0,58

0,58

1,99

1,99

Verwachte dividenden

Geen

Geen

Geen

Geen

De uitoefenprijs van de warranten wordt bepaald op grond van de toepasselijke bepalingen van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

De geschatte volatiliteit wordt berekend op basis van de historische volatiliteit van de koers van het aandeel over de verwachte levensduur van de warranten, gevalideerd op basis van de volatiliteit van een representatieve biotech index.

De verjaringstijd van de warrant wordt berekend als de geschatte duur tot uitoefening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de plannen.

De warranten werden verwerkt in overeenstemming met de IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen. IFRS 2 werd toegepast voor alle warranten aangeboden na 7 november 2002.

Warrantenkosten van de Groep bedroegen €2.952 duizend in 2014 (2013: €2.742 duizend).

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande warranten per categorie warranthouders op 31 december 2014.

Categorie

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

(in aantal warranten)

2014

2013

Niet-uitvoerende bestuurders

199.070

192.350

Directiecomité

1.445.000

1.382.500

Overige

1.946.783

2.052.226

Totaal uitstaande warranten

3.590.853

3.627.076

De uitstaande warranten op het einde van het boekjaar hebben een gemiddelde uitoefenprijs van €12.06 (2013: €11.50) en een gewogen gemiddelde resterende levensduur van 1.639 dagen (2013: 1.628 dagen).