16. Geldmiddelen in pand gegeven

16. Geldmiddelen in pand gegeven

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

306

3.306

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

10.422

 

Totaal geldmiddelen in pand gegeven

10.728

3.306

De in pand gegeven geldmiddelen op 31 december 2013 bedroegen €3,3 miljoen en waren gerelateerd aan een bankgarantie van €3.0 miljoen die uitgegeven was in 2013 voor de huur van het nieuwe pand in Frankrijk enverstrijkt op 30 juni 2015. Het resterende bedrag van €0,3 miljoen was gerelateerd aan een huurwaarborg voor de vestiging in Mechelen, België.

De in pand gegeven geldmiddelen stegen tot €10,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deze stijging komt voort uit een geblokkeerde rekening die een deel van de opbrengst van de verkoop van de service divisie in 2014 bevat. De bedragen op de geblokkeerde rekening zullen worden vrijgegeven per 30 juni 2015 als er geen claims worden ingediend door de koper, Charles River Laboratories International, Inc. Per 31 december 2014, zijn er twee claims ingediend door Charles River Laboratories International, Inc. die volledig voorzien zijn op de balans voor een totaalbedrag van €0,1 miljoen.