9. Beëindigde activiteiten

9. Beëindigde activiteiten

De volgende tabel geeft een overzicht van de beëindigde activiteiten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en 2013:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2014

2013

Service omzet

17.502

61.074

Overige opbrengsten

669

1.902

Totale bedrijfsopbrengsten

18.171

62.976

 

 

 

Service kosten van verkochte goederen en diensten

(11.283)

(41.297)

Algemene en administratieve kosten

(3.772)

(14.077)

Verkoop en marketing kosten

(255)

(948)

Herstructurerings- en integratiekosten

(38)

(760)

Winst op de verkoop van de service divisie

67.508

-

Bedrijfswinst

70.331

5.895

 

 

 

Financiële opbrengsten / kosten (–)

417

(954)

 

 

 

Resultaat voor belastingen

70.748

4.941

 

 

 

Belastingen

(234)

3.791

 

 

 

Netto winst uit beëindigde activiteiten

70.514

8.732

 

 

 

Gewone en verwaterde winst / verlies (–) per aandeel uit beëindigde activiteiten

2,34

0,30

Gewogen gemiddelde van de gewone aandelen (in duizenden aandelen)

30.108

28.787

De service divisie werd op 1 april 2014 verkocht. De bovenstaande tabel toont de resultaten van deze beëindigde bedrijfsactiviteit opgenomen in de geconsolideerde resultaten voor de activiteiten beëindigend op 31 december 2014 en 2013. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 hebben de resultaten alleen betrekking op de periode van 1 januari 2014 tot de verkoop op 1 april 2014.

De service omzet kwam neer op €17,5 miljoen in het eerste kwartaal van 2014, deze liet een sterke stijging zien ten opzichte van de omzetstrend in 2013. De overige opbrengsten gerapporteerd in 2014 betroffen opbrengsten uit R&D steunmaatregelen van het eerste kwartaal. De service kosten van verkochte goederen en diensten, de algemene en administratieve kosten en de verkoop- en marketingkosten kenden een lichte stijging ten opzichte van de trend van operationele kosten in 2013, naar aanleiding van de groei van de service divisie.

De netto winst bedraagt €70,5 miljoen in 2014 en werd vooral gestuurd door de meerwaarde uit de verkoop van de service divisie voor €67,5 miljoen.

Kasstromen uit beëindigde activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(1.722)

7.855

Netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten

122.580

(4.308)

Netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten

 

(34)

Netto gegenereerde kasstromen

120.858

3.513