25. Verplichtingen onder financiële lease

25. Verplichtingen onder financiële lease

 

Minimale lease betalingen

Contante waarde van minimale lease betalingen

 

Jaareinde 31 december,

Jaareinde 31 december,

(in duizenden €)

2014

2013

2014

2013

Schulden onder financiële lease

 

 

 

 

Binnen het jaar

58

238

52

226

In het tweede tot vijfde jaar

121

237

115

167

Na vijf jaar

 

 

 

 

 

179

475

167

393

 

 

 

 

 

Min toekomstige financiële lasten

12

82

 

 

Contante waarde van leasing verplichtingen

167

393

 

 

 

 

 

 

 

Min bedrag te betalen binnen 12 maanden

 

 

52

226

Te betalen na 12 maanden

 

 

115

167

 

Boekwaarde

Aanschaffingswaarde

 

Jaareinde 31 december,

Jaareinde 31 december,

(in duizenden €)

2014

2013

2014

2013

Geleasde activa

 

 

 

 

Installaties & uitrusting

161

384

295

2.534

Totaal geleasde activa

161

384

295

2.534

De Groep huurt enkele onderdelen van zijn vast actief onder financiële lease overeenkomsten. Voor het jaar eindigend op 31 december 2014 bedroeg de gemiddelde rentelast op de lease 6,27% (2013: 6,17%). Dit tarief is vastgelegd op de datum van de aanvang van het contract. Alle leases zijn op basis van vaste aflossingen en er zijn geen contracten afgesloten met voorwaardelijke huurbetalingen. De daling in de geleasede activa per 2014 is vooral te wijten aan een financiële leasing in de Belgische entiteit met betrekking tot lab-apparatuur, die eindigde in 2014.

De marktwaarde van de leaseverplichtingen van Galapagos benadert de boekwaarde.