Algemene opmerkingen over risico's

Algemene verklaring over Galapagos’ Groepsrisico’s

Volgens onze huidige inschatting beschouwen we de risico’s als beheersbaar en de continuïteit van Galapagos is niet in gevaar op datum van dit rapport. Ervan uitgaande dat er zich geen verdere verslechtering van de wereldwijde zakelijke, financiële en regelgevingsomgeving voordoet, acht de Groep zich goed voorbereid om alle toekomstige uitdagingen aan te gaan.