3. Segmentinformatie

3. Segmentinformatie

Ten gevolge van de verkoop van de service divisie per 1 april 2014 betreffen de voortgezette activiteiten hoofdzakelijk R&D activiteiten. Bijgevolg is er slechts één segment.

Geografische informatie

In 2014 zijn de R&D activiteiten van de Groep gevestigd in België, Kroatië, Frankrijk en Nederland.

In 2014 vertegenwoordigden de 10 belangrijkste klanten voor de Groep 98% van de omzet. Het klantenbestand van de voortgezette activiteiten bestaat uit 4 van de top 20 farmaceutische bedrijven in de wereld in 2014 en 2013.

De volgende tabel vat de omzet van de Groep samen volgens bestemming van de klant:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Verenigde Staten

31.100

46.963

Europa

38.169

29.662

Azië Stille Oceaan

100

 

Totale omzet

69.368

76.625

De volgende tabel vat de omzet van de Groep samen volgens bestemming van de Groepsonderneming:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Galapagos NV (België)

65.448

73.913

Galapagos SASU (Frankrijk)

108

 

Fidelta d.o.o. (Kroatië)

3.726

2.514

Xenometrix, Inc. (Verenigde Staten)

86

198

Totale omzet

69.368

76.625

In 2014 bezat Galapagos €57 miljoen vaste activa (€114 miljoen in 2013) als volgt verdeeld:

  • Frankrijk: €26 miljoen (€27 miljoen in 2013)
  • België: €25 miljoen (€24 miljoen in 2013)
  • Kroatië: €4 miljoen (€4 miljoen in 2013)
  • Nederland: €1 miljoen (€2 miljoen in 2013)

De daling van de vaste activa wordt verklaard door de verkoop van de service divisie in het Verenigd Koninkrijk, deze bedroeg €57 miljoen van de vaste activa in 2013.