29. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

29. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Contractuele verplichtingen

De Groep heeft een huurovereenkomst aangegaan voor kantoren en laboratoria die in aanmerking komen als operationele leasing. De Groep heeft ook bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met ‘CRO’ onderaannemers.

Op 31 december 2014 bezat de Groep de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen met betrekking tot haar voortgezette activiteiten, die vervallen als volgt:

 

Betalingen per periode

(In duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1–3 jaar

3–5 jaar

Meer dan 5 jaar

Operationele lease verplichtingen

35.030

3.759

8.517

5.931

16.823

Aankoopverplichtingen

36.052

28.992

7.060

 

 

Totaal contractuele verplichtingen

71.082

32.751

15.577

5.931

16.823