11. Goodwill

11. Goodwill

(In duizenden €)

 

Op 1 januari 2013

37.667

 

 

Aankopen van dochterondernemingen

1.572

 

 

Op 31 december 2013

39.239

 

 

Verkoop van de service divisie

(39.239)

 

 

Op 31 december 2014

 

De goodwill steeg in 2013 en heeft betrekking op de aankoop van Cangenix Ltd. door de service divisie op 4 januari 2013.

De toewijzing van deze goodwill via een Purchase Price Allocation (PPA) oefening werd uitgevoerd conform IFRS 3 en had als resultaat dat geen goodwill dient toegewezen te worden aan materiële noch immateriële activa, aangezien de aankoop tot doel had de vaardigheden met betrekking tot structurele biologie over te nemen en niet het klantenbestand of de klantenrelaties beoogde.

De daling van de goodwill tot €0 was uitsluitend het gevolg van de verkoop van de service divisie aan Charles River. De Groep had geen goodwill die gerelateerd was aan voortgezette activiteiten op haar balans.

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Services – BioFocus

 

29.040

Services – Argenta

 

10.199

Totaal goodwill

 

39.239