36. Aankoop en verkoop van dochterondernemingen

36. Aankoop en verkoop van dochterondernemingen

Verkopen van dochterondernemingen: verkoop van de service divisie

Op 1 april 2014 verkocht de Groep haar service divisie bestaande uit alle service activiteiten van BioFocus en Argenta in het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan Charles River Laboratories International, Inc. In het bijzonder heeft de Groep volgende bedrijven verkocht die voorheen volledig werden geconsolideerd: BioFocus DPI (Holdings) Ltd. en BioFocus DPI Ltd. (Saffron Walden, VK), Argenta Discovery 2009 Ltd. (Harlow, VK) en haar dochteronderneming Cangenix Ltd. (Canterbury, VK). Daarnaast zijn er ook bepaalde activa van Galapagos B.V. (Leiden, Nederland) overgenomen door Charles River Laboratories International, Inc.

 

1 april,

Verplichting (In duizenden €)

2014

Ontvangen vergoeding in geldmiddelen en kasequivalenten

137.760

Nog te vereffenen aanpassing op de vergoeding

(650)

Totale vergoeding

137.110

 

1 april,

(In duizenden €)

2014

Geldmiddelen en kasequivalenten

6.115

Handels- en overige vorderingen

18.165

Vlottende activa

24.280

 

 

Goodwill

39.246

Vaste activa

13.397

Uitgestelde belastingvorderingen

4.588

Vaste activa

57.231

 

 

Handelsschulden

(2.569)

Overige schulden

(5.263)

Korte termijn schulden

(7.832)

 

 

Voorzieningen

(604)

Uitgestelde belastingschulden

(1.996)

Overige langlopende schulden

(549)

Lange termijn schulden

(3.149)

 

 

Verkochte netto-activa

70.531

 

1 april,

(In duizenden €)

2014

Totale vergoeding

137.110

Verkochte netto-activa

(70.531)

Effect van gecumuleerde omrekeningsverschillen overgeboekt uit het eigen vermogen

1.787

Kosten verbonden aan de verkoop

(858)

Meerwaarde op verkoop

67.508

De meerwaarde op de verkoop wordt opgenomen in het resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten voor het jaar eindigend op 31 december 2014.

 

1 april,

(In duizenden €)

2014

Ontvangen vergoeding in geldmiddelen en kasequivalenten

137.760

Verminderd met: afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten

(6.115)

Totale ontvangen vergoeding

131.645

Kosten verbonden aan de verkoop

(858)

Inkomende geldmiddelen uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen

130.787

Aankoop van een dochteronderneming

Op 4 januari 2013 nam Galapagos Cangenix Ltd. over, dat gevestigd is in Canterbury in het Verenigd Koninkrijk. Cangenix is een onderneming die medicijnen ontwikkelt op basis van 3D-structuur van targets en werd toegevoegd aan het service aanbod van Argenta. Het werd in 2011 opgericht door wetenschappers van de Structurele Biologie en Biofysica groep van Pfizer Sandwich, Verenigd Koninkrijk. Het team, erkend als experts in het veld, heeft gezamenlijk meer dan 70 jaar ervaring in de toepassing van eiwit kristallografie en biofysische technieken in drug discovery. Cangenix zorgde voor een bijdrage in de omzet van €1,3 miljoen sinds de overnamedatum tot 30 juni 2013. In de referentieperiode van 9 maanden die de overname voorafging, rapporteerde Cangenix een omzet van €0,7 miljoen. De vergoeding betaald voor de overname van Cangenix in de loop van 2013 bedroeg €1,2 miljoen, inclusief €0,1 miljoen overgenomen geldmiddelen. Een uitgestelde vergoeding van €0,5 miljoen werd erkend op de balans en dient betaald te worden na 2 jaar bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden. De goodwill die voortvloeit uit de overname van Cangenix Ltd. bedraagt €1,6 miljoen.

Gecondenseerde balans van Cangenix op overnamedatum

 

 

(In duizenden €)

4 januari 2013

Vaste activa

100

Goederen in bewerking

7

Handelsvorderingen en vooruitbetalingen

134

Cash

84

Totaal activa

325

 

 

Eigen vermogen

207

Handelsschulden en ontvangen vooruitbetalingen

67

Toe te rekenen kosten en andere verplichtingen

51

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

325

 

 

Netto actief

207

Goodwill

1.572

Totale vergoeding

1.779

Uitgestelde vergoeding

(543)

 

 

Vergoeding in cash bij overname

1.236

 

 

Overgenomen liquide middelen

(84)

 

 

Vergoeding in cash, na aftrek van verworven liquide middelen

1.152

Als deel van de service divisie werd Cangenix verkocht op 1 april 2014 en wordt daarom gepresenteerd onder beëindigde activiteiten.