19. Geldmiddelen en kasequivalenten

19. Geldmiddelen en kasequivalenten

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Banksaldi

187.711

138.172

Geld in kas

1

4

Totaal Geldmiddelen en kasequivalenten

187.712

138.175

De Groep rapporteerde een kaspositie van €187,7 miljoen per eind december 2014 ten opzichte van €138,2 per jaareinde 2013. De bedrijfsactiviteiten van de Groep rapporteerden een gebruik van geldmiddelen ten belope van €75,6 miljoen in 2014, terwijl de investeringsactiviteiten inkomende kasstromen genereerden ten belope van €120,6 miljoen vooral als gevolg van de opbrengst uit de verkoop van de service divisie (€130,8 miljoen) en €4,2 miljoen uit de financieringsactiviteiten.

Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit geld in kas en korte termijn deposito’s of korte termijn uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. De cash management strategie van de Groep bewaakt en optimaliseert de liquiditeitspositie van de Groep. De cash management strategie van de Groep laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €50 miljoen aan termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden.