13. Materiële vaste activa

13. Materiële vaste activa

(In duizenden €)

Terreinen en gebouwen-verbeteringen

Installaties & uitrustingen

Meubilair en rollend materieel

Overige vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2013

13.712

47.015

4.350

2.886

67.962

Toevoegingen

265

5.460

168

1.730

7.623

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(358)

(17)

(644)

(1.019)

Overige toename

 

102

 

 

102

Overdrachten

 

393

 

(393)

 

Omrekeningsverschillen

(79)

(360)

(46)

(13)

(498)

Op 31 december 2013

13.898

52.251

4.455

3.565

74.169

Toevoegingen

117

1.155

104

685

2.061

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.733)

(4.549)

(73)

 

(6.355)

Verkoop van de service divisie

(4.022)

(23.677)

(1.919)

(370)

(29.988)

Overdrachten

 

3.543

16

(3.559)

 

Omrekeningsverschillen

26

97

11

 

134

Op 31 december 2014

8.286

28.820

2.594

321

40.021

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2013

11.753

32.834

2.869

2.408

49.864

Afschrijvingen

1.028

4.399

249

360

6.036

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(313)

(5)

(637)

(955)

Overige toename

1

2

 

 

2

Overdrachten

 

 

 

 

 

Omrekeningsverschillen

(66)

(203)

(27)

(7)

(303)

Op 31 december 2013

12.715

36.720

3.086

2.123

54.644

Afschrijvingen

639

2.531

243

168

3.581

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.700)

(4.011)

(42)

 

(5.753)

Verkoop van de service divisie

(3.694)

(17.404)

(1.247)

(299)

(22.644)

Overdrachten

 

1.884

 

(1.884)

 

Omrekeningsverschillen

24

70

6

2

102

Op 31 december 2014

7.984

19.790

2.046

110

29.930

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2013

1.183

15.532

1.368

1.441

19.525

Op 31 december 2014

302

9.031

547

210

10.091

De materiële vaste activa daalden van €19,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €10,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de verkoop van de service divisie, we merken deze daling zowel op de lijnen ‘verkopen en buitengebruikstellingen’ (afgesplitste activa) als op de lijn ‘verkoop van de service divisie’.

Er zijn geen materiële vaste activa in pand gegeven. Ook zijn er geen beperkingen op het gebruik van de materiële vaste activa.