Galapagos’ corporate governance beleid

Galapagos’ corporate governance beleid

Galapagos gebruikt de Belgische Corporate Governance Code 2009 (beschikbaar op www.corporategovernancecommittee.be) als referentiecode. De Raad van Bestuur van Galapagos NV heeft het Corporate Governance Charter goedgekeurd. Dit Corporate Governance Charter, dat beschikbaar is op de website van Galapagos (www.glpg.com), is een aanvulling op de wetgeving, op de statuten van Galapagos NV en op de corporate governance bepalingen zoals vervat in het Wetboek van Vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Het Corporate Governance Charter omvat de volgende specifieke regels en charters:

  • Charter van de Raad van Bestuur
  • Charter van het Auditcomité
  • Charter van het Benoemings- en Remuneratiecomité
  • Charter van het Directiecomité
  • Dealing Charter (dat voorziet in procedures en richtlijnen ter voorkoming van misbruik van voorkennis en marktmisbruik)

De Raad van Bestuur neemt zich voor om steeds de principes van de Belgische Corporate Governance Code 2009 na te leven. Niettegenstaande dit voornemen, is de Raad van Bestuur van mening dat het gerechtvaardigd kan zijn om bepaalde principes van de Corporate Governance Code niet na te leven, gelet op de activiteiten van Galapagos, haar omvang en de specifieke omstandigheden waarin Galapagos werkzaam is. In dergelijke gevallen, die uitdrukkelijk vermeld worden in deze Corporate Governance Verklaring, zal de Raad van Bestuur het principe “pas toe of leg uit” naleven. Zie ook de rubriek “Remuneratie van niet-uitvoerende Bestuurders van Galapagos NV” en de rubriek “Aandelen, warranten en andere rechten om aandelen te verwerven, toegekend aan, uitgeoefend door of vervallen voor Directiecomitéleden van Galapagos NV in boekjaar 2014”.

Naast de informatie die hieronder is opgenomen, verwijzen wij eveneens naar de rubriek “Risicobeheer” en de rubriek “Risicofactoren” van dit verslag voor een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van Galapagos. De rubriek “Risicobeheer” en de rubriek “Risicofactoren” zijn door middel van deze verwijzing geïncorporeerd in deze corporate governance verklaring.